PlantenWerkgroep IVN en Gemeente Gemert-Bakel slaan handen ineen! Bloemen en planten

PlantenWerkgroep IVN en Gemeente Gemert-Bakel slaan handen ineen!

Gemert-Bakel 25 november 2021

Plantenwerkgroep IVN en Gemeente Gemert-Bakel slaan de handen ineen! 

Mijn berm bloeit

Afgelopen voorjaar en zomer van 2021 hebben een enkel tiental leden van de PlantenWerkgroep IVN Gemert-Bakel een totaal van zo’n honderdtal veldjes in kaart gebracht op soort en aantal van de wilde planten. Op verzoek van de Gemeente Gemert-Bakel, in de persoon van Martijn de Greef, is die vraag bij het IVN terechtgekomen om het groenbeleid en dan met name het maaibeleid te ondersteunen. In de praktijk was Gemert-Bakel een bijna blanco gebied op de kaart van MijnBermBloeit. De gemeente deed weliswaar veel goed in het groenbeheer, langs de bermen, maar qua monitoring kon zij nergens op terugvallen.

Na enig overleg is het monitoren van wilde planten in Gemert-Bakel enthousiast ontvangen door onze plantenwerkgroep. Het verdelen van de veldjes onder de vrijwilligers was dan ook zo geregeld en er werden groepjes gevormd en we konden starten!

kleurkeur mijn berm bloeit

Woensdagavond 10 november kwam Martijn de Greef zelf de resultaten toelichten in ons IVN gebouw. Martijn de Greef gaf aan blij te zijn met de resultaten en het enorme enthousiasme, waarmee deze klus, welke meer dan 500 honderd mensuren behelst, is geklaard.

Niet alleen de resultaten zijn nuttig op gebied van dat nu bekend is welke soort en in welke aantallen voorkomen op de diverse locaties, maar ook de verdere spin-off is een hele pré. Martijn legt uit dat het heel belangrijk is om het maai- en onderhoudsbeleid uit te leggen aan de mensen/bewoners rondom de telgebieden. Het verhaal vertellen doet goed aan zowel het begrip als aan de houding van mensen jegens de gemeente.

Voor Martijn is het heel belangrijk om een goede biodiversiteit te ontwikkelen in de openbare gebieden. Hij zaait daarvoor alleen inheemse plantensoorten in.

Door een goed maaibeleid handhaven planten zich jaren lang.

schermhavikskruid Foto: Schermhavikskruid een late bloeier (PeterPaul van de Ven)

Het maaibeleid past hij zo nodig aan van soms 2x per jaar overgaan naar 1x per maaien zodat zaden goed kunnen ontwikkelen en zich dan kunnen voortplanten. Sommigen bijzondere planten zoals de Bolderik groeit hier al jaren wat heel bijzonder is. ( was een compliment van FLORON)

Verder geeft Martijn aan dat er in sommige gevallen later gemaaid is door bepaalde soorten, die voorkwamen in de betreffende perkjes; met name het schermhavikskruid werd genoemd (zie foto).

Als toelichting is het mogelijk verdere informatie te verkrijgen via KleurKeur op de website van de VlinderStichting. De gebruikte monitoringsmethode is MijnBermBloeit, te vinden op diezelfde website. Een impressie van de resultaten in de vorm van ‘druppels’ op de kaart van Gemert-Bakel, welke de nectarindex voorstellen.

Er groeien in de openbare gebieden o.a. heel veel orchideeën, Ratelaar de Grote boterbloem en Bolderik op enkele plekken Bevertjes (grassoort.) Lange ereprijs op enkele plaatsen. Schermhavikskruid is bijzonder omdat deze laat bloeit en daarom laat in het jaar nog voor nectar zorgt.

Bevertjes Foto: Bevertjes een zeldzame wilde grassoort 

Als vervolg gaat IVN kijken of het mogelijk is om voor de volgende jaren een derde van alle dit jaar gemonitoorde veldjes in een driejarige cyclus te volgen.

Martijn de Greef, heel hartelijk dank voor de betreffende uitleg.

PeterPaul van de Ven

klokjesdikpootbij Foto: Klokjesdikpootbij in het muskuskaasjeskruid. Aangetroffen tijdens het planten monitoren (J. Renders) 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina