Nederland Bloeit! Bloemen en planten

Nederland Bloeit!

Gemert-Bakel 22 maart 2021

Nederland Bloeit! 

Het openbaar groen langs het wandel- en fietspaadje tussen de Pointershoek en het Commanderij college is één van de stukjes openbaar groen binnen de bebouwde kom in Gemert-Bakel dat ecologisch wordt beheerd. Dat wil zeggen dat de inheemse flora en fauna centraal staan. De planten die in ons land van oorsprong voortkomen zijn ontzettend belangrijk voor de insecten waar het de laatste decennia steeds slechter mee gaat. 

Alle insecten zijn namelijk afhankelijk van zogenaamde waardplanten; deze zijn van levensbelang omdat insecten specifieke soorten nodig hebben om hun eitjes op af te zetten en waar de larven of rupsen van eten. Zonder deze waardplanten sterft een insect uit. Bijvoorbeeld het prachtig paarse Maarts viooltje wat zijn weg weer terug heeft gevonden in dit stukje groen en wat de waardplant is van vlindersoorten als de Keizersmantel, de Grote parelmoervlinder en de Bosrandparelmoervlinder. Soorten die ondertussen extreem zeldzaam zijn in Nederland (De laatste soort komt zelfs sinds de jaren 70 alleen nog als zwerfvlinder voor in ons land). Deze prachtige dagvlinders hebben dus echt dit plantje nodig om zich voort te planten. Vele mensen kennen ondertussen wel de Vlinderstruik, of hebben deze zelfs in hun tuin staan voor de vlinders. Deze struiken zijn mooie ‘tankstations’ voor onderweg om even wat nectar te drinken, maar helpen de vlinders en andere insecten niet om zich voort te kunnen planten en ze zo te behoeden tegen uitsterving. 

Maartse viooltjes Waar dit pad nu ligt was ooit het beekdal van beekje de Rips en dat zie je aan de plantensoorten die hier groeien zoals o.a het Gewoon speenkruid, fluitenkruid en het Maarts viooltje, wat zich prima thuis voelt op wat vochtige humusrijke grond en hier waarschijnlijk volop bloeide toen de Rips hier nog stroomde. Zo kan een plantensoort na vele jaren verdwenen te zijn toch weer ontkiemen op zulk ecologisch beheerd groen waar niet geschoffeld, geharkt en gespoten wordt en de bladeren mogen blijven liggen in het najaar. Deze bladeren; de zogenaamde strooisellaag is weer erg belangrijk voor soorten die zich verpoppen en/of overwinteren in de strooisellaag. Overigens wordt er binnen onze gemeente al jaren niet met gif gewerkt in het openbaar groen.

Maartse viooltjes

Het Gewoon speenkruid wat hier nu zo vrolijk geel bloeit als bodembedekker is een vroege nectarleverancier voor wilde bijen en hommels en ook weer een waardplant voor specifieke insecten, en zo ook het Fluitenkruid… Wie hier goed kijkt ziet dat er ook verschillende vogelsoorten zich goed thuis voelen en zelfs broeden, en zal zo ontdekken dat deze stukjes ecologisch beheerd openbaar groen van grote waarde zijn voor de natuur. 

Planten van hier zijn dus ontzettend belangrijk en zeg nou zelf…..Zijn ze niet prachtig de Maartse viooltjes?  

Neem ook eens een kijkje op de website van Nederland Bloeit! 

https://nlbloeit.nl/

En de prachtige genoemde vlinders: https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlin… 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlin…

 

Gewoon speenkruid Gewoon speenkruid 

Fluitenkruid Fluitenkruid 

 

Tekst en foto’s : J. Renders ​​​​​​

Ontdek meer over

Deel deze pagina