Gemert Bakel Milheeze De Rips
Biodiversiteit
zaterdag11jan2020

Vogelwerkgroep IVN Gemert-Bakel zet zich in voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep IVN Gemert-Bakel zijn momenteel druk doende met het maken van vogelnestkastjes die binnenkort opgehangen zullen gaan worden op verschillende locaties in de gemeente Gemert-Bakel.

De gemeente gaat zich samen met o.a de Vogelwerkgroep de komende jaren inzetten om deze harige rupsen op een natuurlijke manier te bestrijden.

Door hun natuurlijke vijanden (o.a koolmezen, pimpelmezen en boomklevers, mussen) een handje te helpen neemt hopelijk het grote aantal eikenprocessierupsen en -vlinders weer af de komende jaren. Volgens de Vogelbescherming zijn de resultaten van gemeentes waar met biologische bestrijding proeven zijn gedaan zeer veelbelovend ; het aantal eikenprocessierupsen is daar al met 85% afgenomen.

koolmees processierups biodiversiteit gemeente Gemert-Bakel

Verder is het belangrijk bloeiende bermen niet te vroeg en minder vaak te maaien en in te zetten op inheemse flora die weer insecten als roofwantsen, sluipwespen, sluipvliegen, gaas- en zweefvliegen, kleine poppenrovers  en spinnen aanlokken. Zo hebben deze  natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups weer een leefgebied.

Op proeflocaties elders in Nederland is gebleken dat in het voorjaar op plaatsen waar eikenprocessierupsnesten aanwezig waren ook volop rupsen van voorjaarspanners, plakkers, ringelrupsen, voorjaarsuilen en bladwesplarven aanwezig waren. Oftewel; veel voedsel voor diverse vogelsoorten die dan ook volop aanwezig waren.

Inzetten op biodiversiteit is dus zeer belangrijk en IVN Gemert-Bakel zet zich hier graag voor in! 

Het hout voor de nestkastjes is beschikbaar gesteld door houthandel Kuijpers uit Gemert. Onze grote dank hiervoor.

Binnenkort meer over dit onderwerp....