Gemert Bakel Milheeze De Rips
Vogels
zondag03jan2021

PTT tellingen Vogelwerkgroep ut Vuggelke

PTT tellingen Vogelwerkgroep ut Vuggelke december 2020 

marcel van de kerkhof foto Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd.Vogelwerkgroep Ut Vuggelke van IVN Gemert-Bakel telt al jaren op de Stippelberg, Nederheide en bij vliegbasis De Vredepeel.  De resultaten van de tellingen van december 2020: 

Stippelberg: dodaars 0-aalscholvers 6- grote zilverreiger 3- blauwe reiger 0-toendrarietgans 2817- grauwe gans 5-nijlgans 0-wilde eend 10- smient 0-tafeleend 0-kuifeend 0-sperwer 1-buizerd 0-torenvalk 0-waterhoen 12-meerkoet 1-kokmeeuw 0-holenduif 14-houtduif 123- turkse tortel 0-groene specht 0-grote bonte specht 8- zwarte specht 0-winterkoning 1-roodborst 1-roodborsttapuit 2-merel 13-graspieper 1-goudhaan 2-staartmees 10-pimpelmees 2-koolmees 37-boomklever 7-boomkruiper 2-gaai 3-ekster 6-kauw 2-zwarte kraai 25- spreeuw 14-huismus 10-ringmus 6-vink 63-sijs 0-goudvink 0. Aantal soorten 30. Totaal aantal 3207 

boomkruipertje Nederheide: dodaars 1-aalscholver 1-grote zilverreiger 0-blauwe reiger 0-toendrarietgans 270-grauwe gans 4-nijlgans 4- wilde eend 444 -smient 4-tafeleend 2-kuifeend 9-sperwer 1-buizerd 3-torenvalk 1-waterhoen 5-meerkoet 22-kokmeeuw 30-holenduif 58-houtduif 128-turkse tortel 3-groene specht 0-grote bonte specht 4-zwarte specht 0-winterkoning 0- roodborst 0-roodborsttapuit 0-merel 14- graspieper 0-goudhaan 6-staartmees 4- pimpelmees 17 -koolmees 27- boomklever 2- boomkruiper 2-gaai 1-ekster 0-kauw 19-zwarte kraai 47-spreeuw 57-huismus 39-ringmus 0-vink 138-sijs 0-goudvink 2. Aantal soorten :34 . Totaal aantal:1370 

pimpelmees Vliegbasis De Vredepeel : Dodaars 0- aalscholver 2-grote zilverreiger 4-blauwe reiger 1-toendrarietgans 269-grauwe gans 0-nijlgans 2-wilde eend 0-smient 0-tafeleend 0-kuifeend 0-sperwer 0-buizerd 6- torenvalk 0-waterhoen 1- meerkoet 0-kokmeeuw 0-holenduif 31-houtduif 139-turkse tortel 0-groene specht 2-grote bonte specht 2-zwarte specht 1-winterkoning 0-roodborst 3-roodborsttapuit 0-merel 3- graspieper 0-goudhaan 0-staartmees 10-pimpelmees 15-koolmees 6-boomklever 9-boomkruiper 0-gaai 9-ekster 0-kauw 7-zwarte kraai 27-spreeuw 0-huismus 0-ringmus 0-vink 31-sijs 1-goudvink 0. Aantal soorten: 23 Totaal aantal soorten: 581 

Vogelwerkgroep ut Vuggelke

Tonnie van de Hulsbeek en Jan van de Leur

Met dank aan natuurfotograaf Marcel vd Kerkhof (B&D) voor de foto's van de grauwe gans, de wilde eenden en meerkoeten en die van de dodaars. 

boomklever dodaars