Gemert Bakel Milheeze De Rips
Amfibieën & reptielen
donderdag24nov2022

Paddentrek voorjaar 2022 IVN Amfibieën & Vissenwerkgroep

Zo de paddentrek zit er weer op. De padden kikkers en salamanders hebben hun plekje in het water weer gevonden. Ze zijn nu allemaal heel mooi en lief voor elkaar zodat de eitjes allemaal bevrucht kunnen worden in de sloten en poelen. We hebben dit jaar een goed jaar voor de padden, 1970 padden terwijl we vorig jaar maar 1634 padden hadden. Gelukkig maar want het is jaren achteruit gehold. Het waren er ooit ruim 3000. De bruine kikkers hebben er er dit jaar niet zo goed vanaf gebracht, 179 terwijl vorig jaar 450. Dus ergens is er vorig jaar iets niet goed gegaan met de eitjes. Terwijl het vorig jaar toch op veel plaatsen voldoende nat was. Maar we hadden wel last van snel het wegtrekken van het grondwater zodat poelen droog vielen. De vinpootsalamanders hebben het wel goed gedaan, 74 vorig jaar en nu 200. De alpenwatersalamander vorig jaar 121 en nu 147. En de kleine watersalamander heeft het ook goed gedaan vorig jaar 188 en nu 262. Verder hadden we ook nog groene kikkers en heidekikkers. Dit zijn de gegevens van een paddenscherm die wij ieder jaar plaatsen om de amfibieën veilig aan de andere kant van de weg weer uit te zetten. Dit gebeurd door een scherm in de grond te plaatsen en om de tien meter een emmer in de grond te zetten. De amfibieën kruipen dan langs het scherm en valken in de emmer. Vrijwilligers halen dan de emmers leeg en zetten alles aan de andere kant van de weg waar ze dan verder trekken naar het water. Dit gebeurd s'avonds en s'morgens. Gelukkig kunnen we er dit jaar weer op uit met de groep. En iedereen is welkom om te komen kijken wat er zoal leeft in onze poelen en sloten. We gaan deze weer vermelden in het Gemerts Nieuwsblad op de website van IVN Gemert-Bakel Milheeze De Rips en natuurlijk onze eigen Facebook pagina van de IVN Gemert-Bakel Amfibieën & Vissenwerkgroep dan blijf je van alles op de hoogte. Nou laten we hopen dat we weer een leuk en gezellig jaar hebben met misschien dit jaar een grote modderkruiper.

Tot ziens iedereen, 

Hans van Berlo