Gemert Bakel Milheeze De Rips
IVN
Op
zondag13jun202109:30

Publieksexcursie De Esperloop AFGELAST

Publiekswandeling De Esperloop 

Op zondag 13 juni kan er meegewandeld worden langs de unieke laaglandbronbeek de Esperloop op de Grotelsche Heide in Bakel. Deze beek die voormalig nat naar droog heidegebied de Grotelsche Heide al meanderend doorkruist voor ze uitmondt in de Snelle Loop is op bepaalde gedeeltes nog volledig intact, wat vrij uniek is in Nederland. Omdat de beek ontspringt vanuit de diepe lagen langs de Peelrandbreuk in brongebied Geneneind en onderweg ook nog gevoed wordt door opwellend wijstwater heeft het een typische roestbruine kleur, onstaan door oxidatie van dit ijzerrijke kwelwater.

Gewone dotterbloem Bij deze bijzondere waterkwaliteit hoort een unieke flora en de daarbijbehorende fauna. Helaas zijn veel van deze hier ooit algemeen voorkomende soorten verdwenen maar hoopt men met beekherstellende maatregelen die binnenkort zullen starten dit weer gedeeltelijk te herstellen.  In de beleidsnota beekherstel is de Esperloop benoemd als beekherstel natuur (hoogste ambitie) met hoge ecologische, cultuurhistorische en geologische waarde. Een beekje dus om heel zuinig op te zijn!

Klimopwaterranonkel

In de Esperloop komt de zeer zeldzame Gewone bronlibel voor. Waarvan in Nederland  historisch slechts zeven populaties bekend zijn. Deze soort staat dan ook op de rode lijst, als ernstig bedreigd. Buiten deze libel kan treft men hier o.a Weidebeekjuffers, Vuurjuffers, Lantaarntjes, de Bruinrode en de Steenrode heidelibel,de bruine en de beekrombout, Gewone oeverlibel, Bandheidelibel,de Grote keizerslibel , Blauwe glazenmaker, kokerjuffers ,eendagsvliegen en een keur aan dagvlinders en (dagactieve)nachtvlinders, hommels en solitaire bijen die de steile oevers gebruiken als nestelplaats. Langs de oevers treft men de Gewone dotterbloem, en verschillende zeggesoorten aan zoals de Zwarte zegge, Sterzegge en Zompzegge maar ook soorten als Melkeppe, Blauw glidkruid , Harig wilgenroosje, Grote Kattenstaart, Moerasspirea, Echte valeriaan en Waterscheerling. Bij de aanliggende poelen kan men de Glassnijder aantreffen, heidekikkers, vinpootsalamanders , en natte naar droge heidevegetatie.  Tijdens deze excursie is dus veel te zien en te beleven voor de natuurliefhebber. 

Verzamelen om 9:30u aan de voet van de Mortelse toren aan de Hemelsbleekweg. Let op: onder voorbehoud i.v.m de Corona-crisis.

Houdt deze website en het Gemerts Nieuwsblad in de gaten voor meer informatie.

Esperloop

Tekst en foto's: J. Renders 

Esperloop

Algemene informatie

zondag 28 maart 2021 - 11:04