Paddenoverzetters gezocht voor Bosrand

Beste buren

Binnenkort komt de padden-trek weer op gang: zodra de nachttemperatuur circa 7O C bereikt.

In onze buurt, bij het viaduct, trekken de padden naar de poel op het terrein van de honden-renbaan om daar hun eieren af te zetten. Een ‘dodenritje’…

Gldrp.padden.mk

©-koppel vraagt compassie

Met het mannetje op haar rug gaat het vrouwtje traag aan de wandel. Zonder vermoeden van gevaar blijft het paartje tijdens de oversteek rustig op de weg zitten. Eén auto en het liefdes-leven is ten einde: verpletterd onder de autobanden of anders wel door de luchtdruk dodelijk verwond.

Gldrp.salamander.mk

Padden overzetten:

hoe en wanneer?

De paddenwerkgroep van IVN kan extra handen gebruiken om padden (e.a. amfibieën) vóór 9 uur ‘s morgens  over te zetten.

De trek duurt slechts enkele weken dus met voldoende hulp is het klusje snel geklaard.

 

Als u wilt helpen, 1x per week (of vaker), kunt u zich melden bij:

Mariet Vissers, T: 285.66.22 

marietvissers@onsbrabantnet.nl

Plonie v. Campen, T: 285.49.96 

p_vcampen@hotmail.com

 

Voor meer informatie:

https://www.ivn.nl/afdeling/geldrop/werkgroepen/padden-overzetten