Geldrop
Natuur
donderdag28okt2021

Broedvogelinventarisatie Gijzenrooi 2021

De broedvogelstand op de Gijzenrooische Zegge en de Stratumse Heide is op verzoek van Brabants Landschap geïnventariseerd. In het voorjaar van 2021 gingen 36 vrijwillige vogeltellers 9 keer op pad bij zonsopgang en 4 keer ’s avonds. Hun eindrapport is 21 oktober overhandigd aan Brabants Landschap, de eigenaar van onderhavige natuurgebieden. De diversiteit aan vogels maakt de kwaliteit van het gebied inzichtelijk en geeft daarom handvatten voor het beheer.

Samenwerking Vogelgroep IVN Geldrop met andere telgroepen
Naast de vogelwerkgroep van IVN Geldrop werkten nog drie groepen vogelkenners mee aan de inventarisatie: IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, de Eindhovense afdeling van de KNNV en Telgroep Heggenlandschap Gijzenrooi. (Naast het overkoepelende rapport is er een deelrapport van de heggengroep, die vergelijkingen kon maken met de teljaren 2019 en 2020).

Natuurparel tussen Geldrop en Eindhoven
Natuurparels als Gijzenrooi zijn een schaars goed in ons land en verdienen bescherming en uitbreiding. Gijzenrooi is een buitengewoon veelzijdig, kleinschalig cultuurlandschap met hoge natuurwaarden. Het wordt gekenmerkt  door veel verschillende biotopen waaronder een moerasgedeelte, natte graslanden, kruidenrijke (bolle) akkers met bloemenranden, houtsingels, poelen en een beek. Het grenst aan de Stratumse Heide, een bos- en heidegebied. Veelzeggend is dat in Gijzenrooi maar liefst 9 soorten amfibieën en reptielen leven!

Aantal broedvogels toegenomen mede dankzij biologisch landbouw en heggen
Hoewel verscheidene soorten broedvogels verdwenen zijn of achteruitgegaan qua aantal, is de uitkomst van de inventarisatie vooral positief. Het aantal verschillende soorten is gegroeid ten opzichte van 1978 en van elke al aanwezige soort zijn meer exemplaren geteld.

De overgang van intensieve landbouw met bestrijdingsmiddelen naar biologische landbouw en de aanleg van ruim 2 km doornige heggen hebben hun effect op de biodiversiteit. De heggen beschermen vogels tegen loslopende honden en bieden bovendien meer broedgelegenheid.

Naast deze positieve ontwikkelingen is het negatieve effect van te hoge stikstofuitstoot zichtbaar: vergrassing van delen van de heide en de toename van bramen en brandnetels. 

Klik op de link om het hele rapport te lezen: Broedvogel inventarisatie rapport

Klik op de link om het interview van Studio 040 te bekijken:
Interview Studio 040