De paddentrek van 2020

De paddentrek van 2020.

De winter van 2020 is bijzonder warm. In januari worden al padden waargenomen die uit hun winterverblijf komen en op pad gaan naar hun geboortepoel.

Half februari hebben we opnieuw warmere nachten. We besluiten op 22 februari de schermen te plaatsen bij de Bosrand, bij de Rederijklaan op 23 februari.

Aan de Bosrand gebruiken we dit jaar stevigere schermen, dezelfde als die aan de Rederijklaan. Het ingraven gaat eenvoudiger, er zijn veel mensen die komen helpen.

De volgende dag zitten er al 9 padden in onze emmers. We hebben hoop dat dit het begin is van een periode waarin we veel padden mogen overzetten. IJdele hoop, een hele week zien we lege emmers. Hierop volgt een week met wat meer amfibieën. Dan komen de eerste alweer terug.

20 maart ruimen we de schermen weer op. De komende week worden de nachten kouder en er wordt geen regen verwacht. Begin april is normaal gesproken de tijd voorbij dat de padden trekken.

In 3,5 week hebben we 153 padden, 12 amplexen, 1 groene kikker, 5 kleine - en 19 alpenwatersalamanders mogen overzetten.

Dit is het laagste aantal dat we aan de Bosrand hebben overgezet sinds 2005.

De groepen 4, 5 en 6 van de Branding komen mee helpen overzetten. We mogen dit jaar ook bij de windhondenrenbaan kijken waar de padden de eitjes afzetten. Ze vinden het prachtig om te doen en het is voor hen een heerlijke praktijkles. Groep 3 grijpt mis, de school wordt gesloten.

De amfibie excursie van 14 maart is helaas afgelast vanwege het coronavirus dat heerst.

We vragen ons af: waarom komen er dit jaar zo weinig diertjes?

Komt het doordat de twee afgelopen zomers zo droog waren dat de amfibiëen amper voedsel hebben kunnen vinden?

Zijn ze gedurende de voorbije warme wintermaanden overgestoken?

Aan de Rederijklaan komen dit jaar ook veel minder padjes in de emmers dan in voorgaande jaren en de avondploegen kunnen minder amfibieën van de weg te halen.

Een ochtend komen de kinderen van de opvang Wonderwereld meehelpen.

Ongeveer 550 padden, waarvan 105 amplexen, 29 bruine en 4 groene kikkers, 9 kleine- en 81 alpenwatersalamanders hebben de enthousiastelingen hier overgezet.

Ons jeugd-IVN komt elk jaar een keer aan de Rederijklaan padden overzetten. Dit jaar hebben ze pech: geen enkele vrijdagavond laten de padden zich massaal zien.

Begin februari hebben we een oproep voor paddenoverzetters geplaatst. Toen hebben zelfs 8 mensen zich aangemeld. 5 ervan hebben daadwerkelijk meegeholpen. De andere 3 personen waren te laat met aanmelding, ze willen volgend jaar graag meedoen. Zo hadden we dus weer een flinke club mensen die (elk jaar opnieuw) met veel enthousiasme meehelpen. Daar zijn we ontzettend blij mee. We willen iedereen van harte bedanken voor de inzet.

                    

Groetjes, ook namens Plonie,         

Mariet