De ommetjes van Geldrop

De ommetjes van Geldrop

‘Beleef de natuur’.

Door het genieten van de natuur en een betere kennis van onze woonomgeving kan, zo is duidelijk uit onderzoek gebleken, een toename van het geluksgevoel ontstaan. Met meer waardering voor het ‘GROEN’ om ons heen zullen we er ook zorgvuldiger mee om gaan en krijgt ‘duurzaamheid’, een begrip waar het IVN zich voor inzet, een stimulans.

De Ommetjes liggen als een cirkel in en om Geldrop. Ze kunnen elk apart worden gelopen en zijn bijna allemaal rolstoelgeschikt. Soms is daar de ingekorte versie voor bedoeld.

Ommetje Skandia

Ommetje Braakhuizen - Noord

Ommetje Braakhuizen - Zuid

Ommetje Akert - Beekdal Kleine Dommel

Ommetje Oranjeveld - Coeveringse Heide

Ommetje Coevering

Ommetje IJzeren man - Genoenhuis

Ommetje Zesgehuchten - Gijzenrooi