Bomen

De nieuwe bomenwerkgroep is een voortzetting van de al bestaande bomengroep. Maar nu met meer structuur en met een agenda van de activiteiten; gedacht wordt aan 8 bijeenkomsten per jaar.

Doel van de bomenwerkgroep is om de aandacht voor en de kennis over bomen verder te ontwikkelen. Dit door, onder meer, in nauw overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen te praten over het behouden en onderhouden van de bomen in Geldrop. Kennisontwikkeling zal geschieden door educatie, het opzetten een archief voor boeken en publicaties over bomen en door publiekswandelingen, inloopavonden e.d..

De IVN-leden die willen meedoen met de activiteiten worden op onze verzendlijst geplaatst en krijgen steeds de informatie toegestuurd. Zonder verdere verplichtingen.

Ivn leden kunnen zich aanmelden bij Tinus of Leo (via ivnpostgeldrop@gmail.com) en komen dan ook op de lijst.

Wilt u ook meedoen met de organisatie of begeleiding van onze activiteiten dan bent u van harte welkom.

Let wel alleen voor leden van de IVN bomenwerkgroep.