Geldrop
Landschap
Op
zondag24nov201914:00

Thema wandeling Gijzenrooi in de winter

Een excursie met als thema ‘winter’ in het Geldropse buitengebied Gijzenrooi vindt plaats op zondag 24 november. Start is om 14 uur bij het kapelletje aan Riel, terugkeer rond 16 uur. Deelname is gratis. Geen honden.

 

Broekbos en eeuwenoude akkers

Zes kilometer lang is de themawandeling die is voortgekomen uit een individuele eindopdracht van de Natuurgidsenopleiding IVN Brabant Zuidoost. Gijzenrooi werd onder de loep genomen vanwege zijn bijzondere natuurwaarden.  Omdat er nooit ruilverkaveling is geweest zijn oude, vaak middeleeuwse, relicten nog in het landschap terug te vinden - als je maar weet waar en hoe je moet kijken. De wandeling voert over de eeuwenoude essen en langs de lager gelegen graslanden. In het midden ligt de Zegge, een oud broekbos dat steeds meer te lijden heeft van verdroging (een gevolg van klimaatverandering). Tijdens de excursie vertelt de IVN gids onder meer over pogingen om Gijzenrooi te vernatten. Door herstel van de vochtbalans zal de biodiversiteit weer toenemen. Dan komen er meer bloemen, meer vogels en meer natuur.

.

Bereikbaarheid en inlichtingen

Alleen erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Kijk daarvoor op de website www.ivn.nl/geldrop. Inlichtingen bij natuurgids Tinus de Gouw, T: 06 1214 1901.

De start is bij het kleine kapelletje in het gehucht Riel. Fietsend vanuit Geldrop, Papenvoort: ga de Rielsedijk op, die over de Gijzenrooiseweg verder gaat. Neem de eerste weg links, na een boerderij. Het kapelletje ligt direct links.

Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op de website. Hier zijn ook meer activiteiten te vinden. IVN Geldrop is ook op facebook.

Algemene informatie

zondag 24 november 2019 - 14:00 tot 16:00
Locatie: 
Kapel riel
Rielse dijk
Eindhoven
Nederland
Google Maps image