Geldrop
Landschap
Op
zondag07jul201914:00

Thema wandeling Collse zegge

Een excursie met als thema ‘water’ in de Collse Zeggen vindt plaats op zondag 7 juli. Start is om 14 uur bij de Collse Watermolen, Collseweg 3-5, Eindhoven (Tongelre). Terugkeer tegen half vijf, deelname gratis. Waterdicht schoeisel aanbevolen.

Waterrijk met beversporen

De Collse ofwel Urkhovense Zeggen liggen ingeklemd tussen het Eindhovens Kanaal en de Collse watermolen, aan de westkant van de Kleine Dommel. Er is veel afwisseling in het waterrijke gebied met beekjes, broekbos, moeras en grote rietvelden en een gevarieerd planten- en dierenleven. Kortgeleden heeft ook de bever zich hier gevestigd. De themawandeling, voortgekomen uit een eindopdracht van de Natuurgidsenopleiding, gaat over de speciale eigenschappen van het gebied in relatie tot de natuur. Deelnemers zullen beversporen aantreffen en veel verschillende soorten vogels horen en misschien zien.

Bereikbaarheid en inlichtingen. 

Alleen bij te hoge temperaturen en benauwdheid, dreigend onweer of hoosbuien gaat de wandeling niet door. Kijk daarvoor op de website www.ivn.nl/geldrop. Inlichtingen bij natuurgids Anja Thomassen, T: 06-44040888. De Collse Watermolen ligt dichtbij Geldrop. Vanuit het centrum fietst men de prachtige route langs de rand van de Skandiawijk naar Hulst. Aan de Eindhovense kant van het kanaal is het niet ver naar het fietspad dat schuin rechts langs de Zeggen loopt en kort voor de watermolen uitkomt.

Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op de website. Hier zijn ook meer activiteiten te vinden. IVN Geldrop is ook op facebook.

Algemene informatie

zondag 7 juli 2019 - 14:00 tot 16:30
Locatie: 
Collse watermolen
Collseweg 3
Eindhoven
Nederland
Google Maps image