De amfibieënwerkgroep

Zij houden zich bezig met de amfibieëninventarisatie van de poelen in en rondom Eys en de paddentrek in Over- Eys. Het IVN Eys heeft zorggedragen voor de realisatie van de aanleg van de vier paddentunnels met de bijbehorende geleidingswanden te Over- Eys. Recentelijk heeft het IVN Eys een inventarisatie paddentrek gemeente Gulpen- Wittem gemaakt. Hierin zijn veel knelpunten naar voren gekomen. Samen met de gemeente wordt naar adequate oplossingen gezocht.