Aanmelden excursie Kasteeltuinen Arcen

U kunt zich hieronder aanmelden voor de excursie naar Kasteeltuinen Arcen en uw eventuele voorkeuren doorgeven.
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL92 RABO 0147 5896 22 t.n.v. IVN, afdeling Eys met de vermelding: 'Arcen + uw naam'.

Foto: Door Kasteeltuinen - Eigen werk

Uw gegevens:
Deelnemende personen:
Rondleiding
Specials