Lid worden

Als u lid wilt worden van onze afdeling kan dat natuurlijk. 
Van harte welkom!

De contributie bedraagt voor IVN-leden € 20,00 per jaar
Huisgenootleden                                            €   5,00 per jaar
Donateurs                                                        € 12,00 per jaar (of meer...)

Aanmelding is mogelijk bij het secretariaat:
dhr. N. van Diepen, e-mail: secretariaativnenschede@gmail.com
Aanmelden kan ook bij de voorzitter:
mevr. H. van Dorp, e-mail: hanneke_van_dorp@planet.nl

Opzeggingen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

Voor betalingen:
IBAN: NL05INGB0000838883 t.n.v. IVN Enschede. Vermeld uw naam en adres, en of u lid wilt worden of donateur.