Lid worden

Als u lid wilt worden van onze afdeling kan dat natuurlijk. 
Van harte welkom!

De contributie bedraagt voor IVN-leden € 20,00 per jaar
Huisgenootleden                                          €   5,00 per jaar
Donateurs                                                       € 12,00 per jaar (of meer...)

Aanmelding is mogelijk bij het secretariaat:
mevr. Mieke Vlierhaar, Bergweg 27, 7524 CT Enschede.
telefoon: 053 4336990  / e-mail: secretariaativnenschede@gmail.com 

of bij
dhr. Nico van Diepen, e-mail: vandiepennm@gmail.com

Aanmelden kan ook bij de voorzitter:
mevr. H. van Dorp, e-mail: hanneke_van_dorp@planet.nl

Opzeggingen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

Voor betalingen:
IBAN: NL05INGB0000838883 t.n.v. IVN Enschede. Vermeld uw naam en adres, en of u lid wilt worden of donateur.