LandschapsGidsenOpleiding Enschede-Haaksbergen

Wat houdt deze cursus in?

De LandschapsGidsenOpleiding (LGO) is een opleiding die door de IVN afdelingen Enschede en Haaksbergen samen gegeven wordt.

Deze opleiding is voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt en die er graag meer over wil leren.
Zeker ook als je je wilt inzetten voor IVN-natuuractiviteiten bij een van onze afdelingen, bijvoorbeeld bij een Heemtuindag, als wandelgids of bij het organiseren van natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen, zal deze opleiding een goede basis daartoe vormen.

De opleiding is gebaseerd op de NatuurGidsenOpleiding (NGO) van IVN Nederland en wordt minder uitgebreid, dus in afgeslankte vorm, gegeven.

In de opleiding, die een jaar duurt, leer je over het ontstaan van het landschap, de wisselwerking tussen de natuur en de omgeving, de ecologie en de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leer je hoe je kennis kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren.

In totaal zijn er ongeveer 25 bijeenkomsten: 12 theorielessen en 13 praktijklessen.
De theorielessen worden door de week op een avond in een leslokaal afwisselend in Enschede of Haaksbergen gegeven.
De praktijklessen vinden op een zaterdagochtend in de natuur in de omgeving van Enschede en/of Haaksbergen plaats.

Ongeveer elke 2 weken is er een theorieles, meestal gevolgd door een praktijkles of excursie. De theorielessen kun je thuis voorbereiden.
Het is een jaar vol uitdagingen en verrassingen. En na afloop van de cursus is er het IVN diploma!

Goed om te weten/resumerend:

  • De opleiding duurt een klein jaar, meestal van september tot begin juli.
  • De opleiding voor dit seizoen startte op 22 september 2022.
  • Er kunnen maximaal 24 cursisten deelnemen.
  • In principe is de opleiding bedoeld voor mensen uit Enschede of Haaksbergen, die lid zijn van IVN of lid worden.
  • De opleiding bestaat voor ongeveer de helft uit theorie en voor de helft uit praktijk. De modules zullen door meerdere docenten gegeven worden.
  • Het cursusbedrag voor deze LGO '22-'23 bedraagt € 175,-

Terug naar nieuwsbericht