IVN-Enschede helpt mee aan voortbestaan van de boomkikker!

Poeleninventarisatie in de Eschmarke en bij het Aamsveen: een hele klus!

Om te onderzoeken of de boomkikker een overlevingskans heeft in de poelen in de Eschmarke zijn de leden van IVN-Enschede en enkele leden van de natuurwerkgroep EnHOe druk bezig om de poelen te onderzoeken op aanwezigheid van vis. Waarom dat belangrijk is leest u in een artikel hieronder. Ook zijn er daar foto's te bewonderen over dit project. Voor nog meer informatie raden we u aan Gidsengids nr. 229 en nr. 230 te lezen met in beide gidsen een behartenswaardig artikel over de boomkikker!

 

Waarom de poelen in de Eschmarke en bij het Aamsveen gecontroleerd moeten worden op aanwezigheid van vissen.

Boomkikkers zijn eigenlijk een soort pioniers. Ze leefden van nature in tijdelijke ondiepe watertjes die vaak in de zomer droogvielen. Daarin zitten weinig roofdieren zoals bijvoorbeeld vissen, zodat er weinig gevaar is voor de dikkoppen van de boomkikker.
Tegenwoordig is de waterstand in landbouwgebieden juist in de zomer hoog en 's winters lager. Poelen houden in de zomer water. Boomkikkers kunnen ruiken of er vis in poelen zit en gebruiken die poel dan niet, waardoor overlevingskansen teruglopen.
De poelen die aangelegd worden tussen Enschede en het Witteveen als nieuwe verbinding zullen dus een uitgang krijgen, waardoor men ze in de zomer leeg kan laten lopen.
De poelen in de Eschmarke en bij het Aamsveen zijn in de zomer wel vol en daar kunnen vissen dus in overleven. Zoals gezegd is de gedachte dat de teruggang van de boomkikker in deze gebieden o.a. te maken heeft met de aanwezigheid van vis in de poelen, met als gevolg predatiedruk voor de boomkikkerdikkop. Overigens moeten we ook wel constateren dat de aanwezigheid van vis niet enkel een natuurlijk gegeven is, maar dat ook (soms onwetende) mensen vissen in de poelen uitzetten. Vooral de zonnebaars is een geduchte rover en rooft bijna alle andere leven uit de poelen. Dus een waarschuwing is hier op z'n plaats: DUMP GEEN OVERBODIGE VISSEN UIT UW VIJVER IN DE POELEN IN DE NATUUR!!
Het volgende YouTube-filmpje spreekt hierover boekdelen!

Landschap Overijssel heeft nog wat financiële middelen in hun begroting opgenomen om een aantal poelen droog te pompen in augustus / september. Dat moeten dan wel “kansrijke” poelen zijn: in de zon, met sloot op niet te grote afstand om het water weg te laten lopen en in het boomkikkergebied.
IVN-Enschede heeft desgevraagd aangeboden om met een aantal leden, aangevuld met enkele leden van de natuurwerkgroep EnHOe, de poelencontrole te willen uitvoeren. Deze controle vindt deze maanden juli/augustus 2014 plaats. Met schepnet en/of fuik gaan de IVN-ers, geïnstrueerd door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel op pad. Er is een kaart voorhanden waar (bijna) alle poelen in het betreffende gebied zijn aangegeven. Het zijn poelen van LO, maar ook particuliere poelen. Kortom een hele klus om te doen. Maar het gebeurt om het voortbestaan van de boomkikker te vergroten!

Hanneke controleert de inhoud van het schepnet.
Struinen door de weilanden op weg naar de zoveelste poel.Vis of geen vis, dat is de vraag!
Zo te zien geen vis. Dus een 'kansrijke'poel?!Het weer werkt niet altijd mee! :-((
Ligt deze poel misschien te veel in de schaduw?Ha, dikkoppen van de boomkikker!Gauw maar weer terug naar z'n maatjes.Eén van de boomkikkerlocaties.
Kamsalamander?