Aanmeldformulier IVN-Enschede Versie 2

Met het invullen van onderstaand formulier meldt u zich aan als lid, huisgenootlid of donateur van IVN-Enschede.
U kunt ook een jaar lang 'snuffellid' worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Op deze manier kunt u kennismaken met IVN-Enschede.
Mocht u nadere informatie willen hebben over de lidmaatschappen of het donateur worden, dan kunt u deze inwinnen bij de werkgroep PR & Communicatie.
Stuur een e-mail aan: pr.ivnenschede@ziggo.nl 

 

Mijn gegevens
Betalingen
Ik machtig IVN-Enschede, tot wederopzegging, het van toepassing zijnde bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
IBAN-nummer
Interesse(s)

Hieronder kunt u, indien gewenst, aangeven waar uw interesse naar uitgaat.
U kunt daarbij denken aan wandelen met een gids, zelf als gids wandelen met volwassenen of kinderen, werken in de Heemtuin, in de IVN-infostand informatie verstrekken aan het publiek, in het bestuur participeren, website- of facebookbeheer, artikelen aanleveren voor ons clubblad De Gidsengids, een natuurcursus volgen, (mede) organiseren van natuurcursussen, enz.
Uiteraard mag u meerdere opties noteren of eventueel andere relevante interesses toevoegen. 

Geef in dit tekstvak uw interesse(s) aan.

 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor registratie in de ledenadministratie en intern gebruik voor uitvoering van de statutaire taken. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. De registratie valt onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)