Natuurwerkgroep

De Natuurwerkgroep van IVN Emmen-Coevorden is voortgevloeid uit de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd door de Landschappen, waar een 'harde kern' van IVN Emmen altijd aan deelneemt. De ploeg is zo enthousiast dat ze dit jaar hebben afgesproken iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 13.00 uur aan de slag te gaan. Voorlopig tot maart in het Noordbargerbos, in overleg met boswachter Wenda Kloen. Wil je meewerken? Gezellig met elkaar aan de slag. Gewoon een kwestie van de handen uit de mouwen steken en bijvoorbeeld snoeien, knotten of plaggen. Niet moeilijk, maar wel heel nuttig, leerzaam en je blijft er fit bij! 

Voor meer info: Dick Haverkamp, tel. 06 28287148.