Emmen-Coevorden
IVN
Op
dinsdag29sep202020:00

ALGEMENE LEDENVERGADERING in de NABERSHOF

Vooraf opgeven! ivnemmeneo2@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 

dinsdag 29 september 2020, 20.00 uur

 

Museumboerderij Nabershof 

Noordeind 21
7815 PB
Emmen

 

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering op een heel bijzondere historische locatie gehouden: in de Nabershof aan het Noordeind in Emmen. Dit jaar is de Nabershof uitgebreid met een nieuwe expositieruimte. De lichte en moderne expositieruimte heeft een permanente expositie over het boerenleven op de Hondsrug van vijfduizend jaar geleden tot nu. Heel erg de moeite waard.

Vooraf aan de vergadering (vanaf 19.00 uur) krijgt u de gelegenheid om deze expositie te bezichtigen voor de helft van de normale prijs. (€ 3,00) Ook hiervoor moet u zich van tevoren opgeven via ivnemmeneo@2gmail.com.

Om 20.00 uur begint de vergadering. Tijdens de bijeenkomst worden de regels van het RIVM in acht genomen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen post
 3. Vaststellen verslag ALV 26-3-2019
 4. Mededelingen en ontwikkelingen binnen ons IVN
 5. Samenwerking met Staatsbosbeheer
 6. Jaarverslag 2019 door de secretaris
 7. Financieel verslag 2019 door de penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoemen nieuw lid kascommissie
 10. Begroting 2020
 11. Bestuurssamenstelling, rooster van aftreden
 12. Rondvraag en sluiting met een hapje en een drankje

Volgens het rooster van aftreden is per februari 2021 de voorzitter niet meer herkiesbaar  en ook de secretaris is dan aftredend. Geïnteresseerden mogen zich melden bij de bestuursleden.

Algemene informatie

dinsdag 29 september 2020 - 20:00
Locatie: 
Nabershof
Noordeind 21
7815 PB Emmen
Nederland
Google Maps image