Emmen-Coevorden
Voor IVN leden
Op
woensdag20apr202219:30

Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de

Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april 2022

      Tijd 19.30 tot 21.45 uur in wijkcentrum Angelslo

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ontwikkelingen binnen onze afdeling.
 3. Verslag activiteiten 2021 door de secretaris.
 4. Financieel verslag door de penningmeester,
 5. Overzicht financiën en verslag kascommissie.
 6. Benoemen nieuwe kascommissie.
 7. Begroting 2023
 8. Instappen Servicemodel Landelijk Bureau m.i.v. 1-1- 2023
 9. Bestuurssamenstelling  en  vacatures in het bestuur, (voorzitter)
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

 

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken bij de zittende bestuursleden.

     PAUZE ongeveer om 20.45 uur.

Na de pauze is er een presentatie van de werkgroepen. Laat je informeren en stel vragen aan de leden van de werkgroepen. Voor alle leden maar vooral de nieuwe leden onder ons worden met nadruk uitgenodigd!

Algemene informatie

woensdag 30 maart 2022 - 16:04