Emmen-Coevorden
IVN
Op
dinsdag06jul202120:00

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

op dinsdagavond  6 juli 2021, 20.00 uur in wijkcentrum 'Angelslo'

Statenweg 107, Emmen  

 

Na afloop van het formele deel van de vergadering is er een lezing door Tinus Knegt over zijn natuurreis door Costa Rica en de Belgische Ardennen.

 

Agenda:

1 Opening door de voorzitter.

2 Mededelingen en ontwikkelingen binnen onze afdeling.

3 Verslag activiteiten 2020 door de secretaris.

4 Financieel verslag door de penningmeester, overzicht financiën en verslag kascommissie.

5 Benoemen nieuwe kascommissie.

6 Begroting 2022 en opstarten activiteiten na de coronaperiode.

7 Aftreden voorzitter en secretaris, vacatures in het bestuur.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken bij de zittende bestuursleden.

 

NB: wijkcentrum ‘Angelslo’ houdt zich aan de geldende RIVM-regels i.v.m. Corona.

Algemene informatie

maandag 21 juni 2021 - 12:58