Emmen-Coevorden
Overig
Op
dinsdag31mrt202020:00

AFGELAST: ALGEMENE LEDENVERGADERING

TOT NADER ORDE UITGESTELD:

Het bestuur van de afdeling nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 31 maart 2020 

Aanvang 20.00 uur in wijkcentrum Angelslo 

 

Agenda 

 1. Opening 
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 26-03-2019 
 3. Mededelingen en ontwikkelingen binnen ons IVN 
 4. Samenwerking met Staatsbosbeheer 
 5. Jaarverslag 2019 door de secretaris 
 6. Financieel verslag 2019 door de penningmeester 
 7. Verslag kascommissie 
 8. Benoemen nieuw lid kascommissie 
 9. Begroting 2020 
 10. Bestuurssamenstelling, rooster van aftreden. 
 11. Rondvraag en sluiting 

Volgens het rooster van aftreden is per februari 2021 de voorzitter aftredend en niet meer herkiesbaar ook de penningmeester is dan aftredend. Geïnteresseerden in deze functie mogen zich melden bij de bestuursleden. 

Na de vergadering zal er een fotoserie getoond worden over Costa Rica door Tinus Knegt. 

Namens het bestuur, 

Dick Haverkamp, voorzitter 

Algemene informatie

dinsdag 31 maart 2020 - 20:00
Locatie: 
Wijkcentrum Angelslo,
Statenweg 107
7824 CW Emmen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image