Aanmelding lid IVN Elsloo

Lidmaatschap

Als u de natuur in en rond Elsloo een warm hart toedraagt moet u zeker lid of donateur worden van IVN-Elsloo. Hieronder meer info:

 

Soort lid Contributie Inhoud
IVN-Elsloo lid 21,00 €/jaar

Deelname aan werkgroepen

Clubblad "Kroetwusj", 4/jaar

Blad IVN NL "Mens en Natuur", 4/jaar

Korting op IVN cursussen

Stemrecht ledenvergadering

Huisgenoot-lid   7,50 €/jaar idem
Donateur 15,00 €/jaar idem, maar geen stemrecht

Als je IVN-lid of donateur wordt kan je dit lidmaatschap combineren met een abonnement tegen gereduceerd tarief op "De Natuurgids", een tijd- schrift met berichten over over natuur en heemkunde in Limburg. Het abbonnementsgeld (€ 15,50 /jr) wordt verrekend met de contributie.

Aanmelden kunt u doen door het aanmeldingsformulier   Aanmeldingsformulier IVN Elsloo  in te vullen. Via dit formulier kunt u ook de Natuurgids bestellen. Het ingevulde formulier wordt automatisch naar ons secretariaat opgestuurd. U krijgt bericht van bevestiging lidmaatschap.

Betalen contributie + abbonnement "Natuurgids" op ons rekeningnummer NL57RABO0114117977 ten name van IVN Elsloo. U krijgt hiervoor een factuur toegezonden.

Hebt u vragen, aarzel niet om ons te benaderen: ivn.elsloo@gmail.com of bel met ons secretariaat: 046-4232744

Bedankt voor uw belangstelling