Eijsden
Voor IVN leden
maandag07sep2020

Jaarstukken IVN Eijsden 2020

Geachte leden,

Zoals jullie weten zijn dit jaar, wegens de Corona maatregelen, praktisch alle aktiviteiten afgelast. Zo ook de Algemene Ledenvergadering.

Bijgaand de jaarstukken behorende bij de ALV 2020.

Het Bestuur

IVN EIJSDEN verslag ALV 9 april 2019

IVN EIJSDEN Verenigingsjaar 2019

IVN Eijsden inkomsten algemeen 2019

IVN Eijsden uitgaven algemeen 2019

IVN Eijsden balans algemeen 2019

Verklaring Kascontrole commissie IVN EIJSDEN boekjaar 2019