Eijsden
Overig
Op
dinsdag10apr201820:00

IVN Eijsden- Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 april 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze zal worden gehouden op dinsdag 10 april 2018 om 20.00u in het lokaal aan de Kampweg te Gronsveld. Het lokaal is geopend vanaf 19.30u en de diverse jaarstukken liggen ter inzage.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen (Maarten van der Sande, vicevoorzitter).
 2. Verslag ALV d.d. 28 maart 2017 (Jacques Piters, secretaris).
 3. Jaarverslag van het bestuur over 2017 (Jacques Piters, secretaris).
 4.  Financieel deel (Maarten van der Sande, vicevoorzitter).
  1. Jaarverslag 2017.
  2. Begroting 2018.
 5. Financiële controle (Maarten van der Sande, vicevoorzitter).
  1. Verslag kascontrolecommissie (Mevrouw Suzanne vd Wiel, de heer J. Stoffer).
  2. Verkiezing nieuw lid commissie (de heer J. Stoffer aftredend).
 6. Bestuursverkiezing i.v.m. vacature voorzittersfunctie (Maarten van der Sande, vicevoorzitter)
 7. Bestuursverkiezing i.v.m. vacature penningmeester/bestuurslid (Maarten van der Sande, vicevoorzitter). Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
 8. Rondvraag en sluiting zakelijk deel van de bijeenkomst.

Het Bestuur

Algemene informatie

dinsdag 10 april 2018 - 19:30 tot 23:00
Zaal open: 19:30 Aanvang ALV: 20:00
Locatie: 
Verenigingslokaal IVN Eijsden
Kampweg 41
6247 AR Gronsveld
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image