Bestuursleden gezocht

IVN Eerbeek | 17 november 2022

In 2024 ontstaan er twee (2) bestuursfuncties bij IVN Eerbeek e.o.

 

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier (4) jaar, waarna er een verlenging mogelijk is van nog een periode.

De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit een of meer voordrachten.

De onderstaande functies staan in 2024 vacant:

Secretaris:

  • Contactadres voor de afdeling
  • Ontvangen/beantwoorden post
  • Verzenden brieven
  • Beheren afdelingsarchief
  • Plannen bestuursvergaderingen en werkgroepenoverleg
  • Opstellen agenda vergaderingen
  • Maken notulen van vergaderingen
  • Maken van een jaarverslag
  • Contact onderhouden met afdelingen in de regio
  • Bijhouden verzendlijst ledenblad

 

Bestuurslid:

Kan op verzoek van het bestuur een duidelijk omschreven (bestuurs) taak of taken uitvoeren.

 

 

Vrijwilliger

Deel deze pagina