Excursies

Deze werkgroep verzorgt de publieksexcursies van onze afdeling.

Ook kunnen belangstellenden er excursies op maat aanvragen. Over de voorwaarden, etc. kan informatie worden ingewonnen bij de coördinator, Sandra Omlo