Soesterberg

Eemland Soesterberg Dick NagelhoutPark Vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum zijn eind 2014 geopend voor publiek.
Meer informatie over geschiedenis en toekomst, zie de website Park Vliegbasis Soesterberg
Zie ook een verhaal over Soesterberg in ons afdelingsblad, NatuurNabij winter 2017

Wat kunt u in dit gebied verwachten?
Fauna: oa. ree, konijn, das, vos.
Af en toe loopt hier een herder met zijn schaapskudde.
Reptielen: zandhagedis, levendbarende hagedis
Vlinders: oa geelsprietdikkopje, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, bruin zandoogje, heivlinder, hooibeestje,  kommavlinder, citroenvlinder, bruinblauwtje, kleine vuurvlinder, sint-jacobsvlinder en zuringspanner (dagactieve nachtvlinder)
Bijzondere waarneming: de blauwvleugelsprinkhaan

Vogels
Veldleeuweriken zijn sinds de jaren ‘70 landelijk met 96% afgenomen. Op de Vliegbasis vinden we in een grote dichtheid een voor Nederland uitzonderlijk grote populatie.
Op een mooie zomeravond kun je hier nachtzwaluwen horen snorren. Tot 1997 was de tapuit hier een jaarlijkse broedvogel, maar daarna niet meer. In 2017 broedden er vijf paren op de steenhopen die speciaal hiervoor zijn aangelegd (met materiaal afkomstig van afgebroken bebouwing). Jammer genoeg zijn er geen jongen geteld.
Ook weinig alledaagse vogels als wespendieven, houtsnippen, roodborsttapuiten en kwartels kun je tegenkomen. Voorts de torenvalk en havik. De geelgors is helaas verdwenen.

Flora
bv: muizenoortjes, biggekruid, leeuwentand, hazenpootjes en walstro. En heide. Verspreid komen er ook bijzondere soorten voor zoals gelobde maanvaren, kleine steentijm, klein warkruid en dwergviltkruid.

geelsprietdikkopje op boslathyrus Dick Nagelhout

Soesterberg Kommavlinder Dick Nagelhout

foto’s Dick Nagelhout
bovenaan: graslanden blusvijver museum Soesterberg
onderaan: geelsprietdikkopje op boslathyrus en daaronder: kommavlinder