Soester Hoogt

Ligging
Iets ten noorden van Soesterberg. Tussen Landgoed de Paltz en vliegbasis Soesterberg. In het noordoostelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug.

Hoe komt u er?
U kunt parkeren bij recreatieterrein “De Bergjes” aan de Van Weerden Poelmanweg, of bij de parkeerplaats bij restaurant ‘t Hoogt, Van Weerden Poelmanweg 220.

Honden: aangelijnd.
Eten en drinken: restaurant ‘t Hoogt, Van Weerden Poelmanweg 220.
Eigenaar: gemeente Soest.
Omvang:  ons (nog) niet bekend.

Wandeling
Natuurpad ‘t Soester Hoogt (rode paaltjes)
Dit pad wordt niet langer ondersteund door IVN Eemland. Het pad loopt deels langs een drukke weg, die ook nog eens twee keer moet worden overgestoken. Voorts ivm mountainbikers.

Verklaring naam
Het gebied ligt op hoge zandgronden. De berg Soester Hoogt zou 51 meter boven NAP liggen.
Het hoogste punt in deze omgeving ligt op militair oefenterrein de Vlasakkers en is 54 meter boven NAP.

Geschiedenis
Dit gebied staat bekend om zijn grafheuvels uit de tijd van de Klokbekercultuur. Er is veel niveauverschil, ontstaan in de laatste ijstijd.
Over het Soester Hoogt liep vroeger een kerkepad dat het gehucht Soesterberg verbond met Soest.

Wat kunt u in dit gebied verwachten?
Veel afwisselende bosjes met berken, kleine eikenboompjes en struiken.

Meer informatie:
Historische vereniging Soest/Soesterberg