Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook IVN is verplicht een plan te maken voor leden en donateurs: welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden en donateurs worden bewaard en op welke wijze.
IVN Eemland heeft haar Privacybeleid vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019, zie: Privacybeleid IVN Eemland

Het privacystatement van IVN staat op IVN.nl/privacy-statement.

 

Levendbarende hagedis - Dick Nagelhout

Levendbarende hagedis – foto: Dick Nagelhout