Planten

De werkgroep Planten is opgericht omdat het Eemland een bijzonder interessante en diverse flora heeft. Deze diversiteit komt met name door de grote variatie aan biotopen die wij in onze omgeving kennen.
Iedereen ziet wel het verschil tussen een weiland, een heideveld en een bos, maar men realiseert zich vaak niet dat het juist de planten zijn die dit verschil bepalen. Veroorzaakt door het bodemtype. En de waterstand.

De laagliggende Eempolder lijkt op het eerste gezicht niet een plaats waar je bijzondere planten zal aantreffen. Toch is deze plek met haar kwelslootjes heel bijzonder en standplaats van bijzondere planten zoals het Muizenstaartje, de zeldzame Klimopwaterranonkel en de nog veel zeldzamere Bospaardenstaart.  
De Stompert, die tot een van de hogere punten op de heuvelrug behoort, is het andere uiterste. De schrale zandgrond en de hoge ligging zorgen ervoor dat voedingstoffen en water snel afgevoerd worden. De eikenbossen hier ogen jong maar de bomen zijn honderden jaren oud. Heidevelden zorgen hier voor de nodige afwisseling en op een wandeling in dit gebied zijn Hondsviooltjes, Boslathyrus, Dalkruid, Grondster en Duivelsnaaigaren slechts enkele van de boeiende en zeldzame planten die men er kan tegenkomen.

Kennis van deze planten maakt een wandeling een stuk leuker, omdat je meer zal zien zodra je weet wát je kunt zien. De plantenwerkgroep bezoekt een diversiteit aan gebieden.
Als er door de plantenwerkgroep bepaalde trends worden waargenomen, kan deze informatie weer nuttig zijn voor de terreinbeheerders.

De Plantenwerkgroep staat open voor iedereen die interesse heeft in planten. Het is niet nodig om iets over planten te weten,  met een beetje interesse komt de kennis vanzelf.
Van het voorjaar tot het najaar worden er uitstapjes in verschillende gebieden georganiseerd om de planten in hun omgeving te bekijken.

Voor de geïnteresseerden is dit een uitgelezen moment de planten te leren herkennen, voor kenners om deze kennis juist te delen!
De plantengidsen  gaan mee!

Ook is het voor mensen die fotograferen als hobby hebben een goed excuus om twee interesses te combineren. Een mooie foto kan dan extra waarde krijgen door de juiste naam van de plant en ook kan er extra gelet worden op de soms kleine maar belangrijke details die een soort zo uniek maken.

Wilt u mee? Voor informatie mail de coördinator::
Jasper Willemsen, e-mail: planten@ivn-eemland.nl

korenbloem2