Padden

Paddenwerkgroep zoekt paddenredders!

 De IVN-Paddenwerkgroep Soest is elk jaar weer op zoek naar helpende handen bij het overzetten van padden. Door één á twee maanden één of meer avonden per week te helpen kun je al honderden padden redden! De Paddenwerkgroep is actief op de Wieksloterweg en Insingerstraat. De paddenwerkgroep is een actieve en gezellige werkgroep. Kinderen onder begeleiding zijn ook welkom!

De paddentrek

Ergens in februari of maart, afhankelijk van de temperatuur en neerslag, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken dan in de vroege avonduren van hun droge winterslaapplaats naar poel of sloot om te paren en om eieren af te zetten. Tijdens deze paddentrek worden duizenden dieren doodgereden op verkeerswegen waar de padden deze moeten oversteken. De padden, net ontwaakt uit de winterslaap, zijn nog erg langzaam. De kans dat de dieren de overkant van de weg levend bereiken is ook bij weinig verkeer klein. Soms, als man en vrouw elkaar onderweg tegen komen, kruipt het mannetje al op het vrouwtje. Deze ‘dubbeldekkers’ zijn nog trager en daardoor extra kwetsbaar!

De paddenwerkgroep plaatst op strategische punten schermen in de berm en graaft emmers in. Op die plekken kunnen de padden dan niet zelf oversteken. Zij worden door de vrijwilligers veilig naar de overkant gebracht. Op deze manier worden veel paddenlevens gered.

In 2021 licht herstel van het aantal padden

Het gaat niet goed met de padden. Landelijk is het aantal sinds 2008 gehalveerd. In andere landen is dezelfde trend te zien. Oorzaken zijn veranderingen in het leefgebied door intensivering van de landbouw, versnippering van het landschap (aanleg van nieuwe wegen en fietspaden), toenemend verkeer en klimaatverandering. Droge zomers eisen hun tol. Vocht en voedsel zijn in bepaalde perioden te schaars. In Soest was 2020 een dieptepunt met 680 padden. In 2021 was een licht herstel te zien. Toen zijn er 800 padden overgezet. In een topjaar als 2018 zijn er wel 2000 padden waargenomen.

Padden vormen een belangrijke schakel in de voedselkringloop. Naast insecten eten ze naaktslakken en wormen. Ze worden gegeten door o.a. egels, vossen, ringslangen, roofvogels, kraaiachtigen en reigers. Vermindering van het aantal padden brengt de voedselvoorziening van hun vijanden in gevaar. Het is juist nu van groot belang om de padden te helpen!

Meer informatie

De aantallen worden bijgehouden op tellijsten die landelijk worden verwerkt door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De resultaten zijn te zien op www.padden.nu. Met deze gegevens krijgen we beter inzicht in het gedrag van de padden en hun aantal. Op deze website heeft de Paddenwerkgroep Soest een eigen afdeling.

Voorzitter paddenwerkgroep: Tim de Wolf, je kunt je bij Tim aanmelden als vrijwilliger,  tel.: 06-22083997. E-Mail: tdewolf@ziggo.nl

paddendubbeldekker – foto Pieter Houba

foto header: dubbeldekker – Tim de Wolf