Eemland
Overig
woensdag07mrt2018

Tiende Soester Eng lezing

Natuur en landschap van de Soester Eng

De tiende jaarlijkse Eng lezing wordt op woensdag 28 maart 2018 gehouden, dit keer door prof. Matthijs Schouten.

Locatie: de Molenaarskamer onder molen De Windhond, Molenweg 32, Soest.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie.
De toegang is gratis.

Prof. Matthijs Schouten houdt zich bij Staatsbosbeheer bezig met vraagstukken als de relatie mens - natuur. Hij is hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen en hoogleraar natuur- en landschapsbescherming in Ierland.

Hoe beleven wij de Soester Eng? Welke betekenis heeft de Eng voor de Soester bevolking? Hoe verhouden landbouw, natuur, landschap, stadsuitbreiding en recreatie zich tot elkaar? Waarom leidt natuurvriendelijke landbouw tot inkomstenverlies voor de boer? De landbouw is belangrijk voor Nederland en toch is niet iedereen gelukkig met de huidige praktijk. Hoe hebben landbouw,  landschap en natuur zich zo kunnen ontwikkelen? Welke lessen kunnen wij in Soest hieruit leren?

Over deze vragen wil prof. Schouten zijn licht laten schijnen in dialoog met de aanwezigen, onder anderen met een belangrijke agrariër van de Soester Eng, Pieter Kuijer, en gemeentelijk landschapsbeheerder Jan Tupker. 

Zie ook de website van de Stichting Vrienden Soester Eng

foto: Peter van der Wijst