Eemland
IVN
zondag26jun2022

Opleiding tot IVN Natuurgids start 8 november 2022

Vanaf november 2022 bieden IVN Eemland en IVN De Bilt/Bilthoven samen een nieuwe opleiding tot IVN Natuurgids aan.

De opleiding tot IVN Natuurgids start 8 november 2022 en duurt 1,5 jaar.

Gedurende deze anderhalf jaar zijn er 35 lesavonden op dinsdagavond en 20 excursies op zaterdagochtend. De opleiding is intensief, je moet er echt tijd voor vrij maken. Reken op gemiddeld 5 uur per week.

Doel opleiding en kern van de inhoud

Doel van de opleiding is mensen tot actieve en bekwame natuurgidsen op te leiden. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van algemene kennis en inzicht over natuur, educatie en duurzaamheid. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden, leren toepassen van werkvormen, om excursies te leren geven. En om samen te leren werken en acitiviteiten te organiseren.

In de opleiding komen, na een algemene introductie, de volgende thema’s aan de orde: - planten en bodem, -dieren, -ecologie en ecosystemen, -landschap en gidsvaardigheden.

De bijdrage aan de opleidingskosten is voor de gehele opleiding € 325.

De lessen vinden plaats in Soest. De excursies zijn meestal in natuurgebieden in de buurt.

Wil je meer weten over de opleiding, stuur dan een email naar cursussen@ivn-eemland.nl of kijk op onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/cursussen