Natuurwerkgroep Bunschoten

Waarom oprichting Natuurwerkgroep Bunschoten op 15 mei 2001?

  • Veel kennis op het gebied van natuur in Bunschoten is aanwezig maar onvindbaar indien nodig.
  • Kennis bundelen om met de lokale overheid (gemeente) mee te kunnen denken aan natuurbeleid binnen de eigen gemeente en visie op de natuur in de toekomst.
  • Menskracht is nodig om het gehele dorp in de gaten te houden, daarnaast dient bekend te zijn waar men met informatie naar toe kan.
  • Samenwerking met bestaande natuurorganisaties binnen het dorp, zoals weidevogelbeschermingsverenigingen en boerderij de Eemland Hoeve.
  • Leden informeren omtrent de natuur in ons dorp en eventuele bijzonderheden.
  • Het beschermen van de natuur in Bunschoten en het bevorderen van de natuurbescherming.
  • Het overdragen van kennis over de lokale natuur aan de scholen binnen Bunschoten.


Maandelijkse inventarisering bij de Westdijk
Het waterleidingbedrijf Vitens heeft op hun waterwinterrein aan de Westdijk op initiatief van de Natuurwerkgroep een tweetal plasjes aangelegd, die sinds juli 2001 maandelijks worden geïnventariseerd op de eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur. Er komen veel vogels en vogelaars op de plasjes af.
Dit voorbeeld heeft tot gevolg gehad dat Staatsbosbeheer er vlak naast een natuurgebied heeft aangelegd, oostelijk van de plasjes van Vitens.
Bij het onderhoud van deze plasjes was samenwerking tussen het waterbedrijf, het waterschap en de gemeente noodzakelijk. De Natuurwerkgroep heeft deze samenwerking voor elkaar gekregen en ten gevolge hiervan in 2009 de Natuur- en Milieuprijs ontvangen van de provincie Utrecht.
Klik hier voor meer informatie en telresultaten.

Bomenpaden
De Natuurwerkgroep Bunschoten heeft voor alle basisscholen in Bunschoten-Spakenburg een Bomenpad-wandeling gemaakt. Deze bestaat uit een boekje met de wandeling en een map werkbladen. Met behulp van het boekje kunnen de leerlingen in zelfstandige groepjes een natuurwandeling maken vanuit de eigen basisschool waarbij ze opmerkzaam worden gemaakt omtrent alle bomen die men passeert. De werkbladen geven hier een ondersteuning aan en bevatten eenvoudige opdrachten.

Vebowand
Op initiatief van een van de leden van de natuurwerkgroep heeft de gemeente Bunschoten in 2003 een oeverzwaluwenwand gebouwd. Hieraan broedden jaarlijks honderden paartjes oeverzwaluwen met een maximum van 459 paartjes oeverzwaluwen. Deze "Bunschoter Wand"  is in het najaar van 2012 definitief omgebouwd tot "Vebowand Bunschoten" en was op 13 april 2013 helemaal gereed.
De wand is gelegen langs de Rengerswetering aan de oostkant van het industrieterrein Haarbrug Noord en is goed te bekijken vanaf de Nijkerkerweg.
De natuurwerkgroep onderhoudt de Vebowand Bunschoten jaarlijks door de nestgangen na het broedseizoen leeg en schoon te maken, ze weer op te vullen met aangestampt zand en de nesten in de winterperiode af te dekken om nestelen van ijsvogels aan de wand te voorkomen.
Tijdens het broedseizoen houdt de Natuurwerkgroep de wand vrij van kruiden zodat de oeverzwaluwen er ongestoord aan kunnen broeden.
Meer informatie over het ontstaan van de Vebowand en de resultaten vanaf 2013: Vebowand te Bunschoten  Zie ook het bericht van oktober 2017

Nieuwsbrief
De natuurwerkgroep brengt sinds 2006 elke twee maanden een Nieuwsbrief uit met daarin alle nieuwtjes van de afgelopen twee maanden en de aanstaande werkzaamheden van de natuurwerkgroep. Deze Nieuwsbrief wordt aan iedere geïnteresseerde digitaal toegestuurd.

Overige activiteiten
Daarnaast onderneemt de werkgroep nog veel losse activiteiten, zoals het inrichten en bemensen van vogelkijkpunten tijdens fietstocht van de BBBB-dag, activiteiten tijdens de Vogelweek, gidsen op de fietsboot de Eemlijn, polder- en vogellessen aan basisscholen, inventariseren van broedende uilen en plaatsen van nestkasten voor uilen binnen de gemeente, adviseren en aanbrengen van kunstnesten voor boerenzwaluwen onder bruggetjes, onderhouden van een educatieve vlinder- en vogelvriendelijke buurttuin aan de Vivaldiweg – Bachlaan, etc.

De Natuurwerkgroep Bunschoten is in juni 2014 een onderdeel van IVN Eemland geworden.
Coördinator van de werkgroep: Wim Smeets
bunschoten@ivn-eemland.nl
Telefoon: 0332983147

waterral WSfoto hierboven: Waterral, Wim Smeets

foto kop: Visdief, Wim Smeets