Lage Vuursche

‘t Is een heerlijke zomermiddag in de eerste helft der rijke Julijmaand. In de bosschen, op de velden staat alles in vollen dos. Lente en voorzomer waren koel en kalm. Het loof, nog niet door zomergloed verschroeid of door stormen geteisterd, is vol en frisch, ook heeft er de rups zijn verwoestingen niet aangerigt. Groen is het gras, niet enkel in de lagere streken, maar ook op de hooge, drooge gronden is het nog niet dor en bruin gebrand. Het koren begint te rijpen, de boekweit gaat bloeijen, de erica’s der heide vertoonen haar zachtroode klokjes, de wilde bloemen langs wegen en akkers prijken in weelderigen overvloed. De buitenplaatsen en optrekjes zijn bewoond, met de kleurrijkste kweekelingen van den tuinbaas gesierd. Smaakvolle equipages rollen langs de beschaduwde heirbanen, en in het lommer blinken de ligte zomertoiletjes van lezende, wandelende of balspelende jonkvrouwen. De geuren van het hooiland vervullen de lucht. ‘t Is overal weelde, leven, vrolijkheid, – weelde, door den rijke duur betaald, door den armste kosteloos te genieten, haar heerlijkheid ontplooijend voor het eenvoudige burgergezin uit onze steden, als het gezond van voet en longen, met open oog en hart voor de natuur” (Craandijk en Schipperus, 1883)

Ligging
De Vuursche is een groot bosgebied op de stuwwal tussen Baarn, Soest, Maartensdijk en Hilversum. Midden in dit gebied ligt het dorp Lage Vuursche.

Hoe komt u er?
Met de auto:  parkeren op verschillende locaties in en het dorp en bij dagrecreatieterrein De Kuil van Drakestein.
Er gaan vele schitterende fiets- en voetpaden richting Lage Vuursche. Op het station van Baarn zijn fietsen te huur.

Honden
Op de meeste plaatsen en wandelingen: aan de lijn.

Wandelingen
In het dorp Lage Vuursche start de Kasteeltuinwandeling: 2, 2 km. Volg de rode bordjes. 
Andere routes in de omgeving o.a.:
Stulpwandeling: 3,1 km. 
Nonnenlandwandeling: 2,5km.
Schapendriftwandeling: 3,9 km
Beukenwoud : 2,8 km 
Tijdens de NS-wandeltocht De Vuursche komt u ook door het dorp.
Zie voorts de informatie op de website Lage Vuursche

Eten en drinken
U kunt goed terecht bij een van de restaurants in Lage Vuursche. Veel oude boerderijtjes hebben inmiddels een horecabestemming.
In de Kuil van Drakestein: het restaurant Buiten in de Kuil

Eigenaar
Staatsbosbeheer. Lage Vuursche is onderdeel van Boswachterij De Vuursche.

Verklaring naam
Van oudsher kwamen in deze streek bossen voor. Vuursche lijkt veel op het Middeleeuwse “Furs”, wat woud betekent. Dit gebied lag wat lager dan Hoge Vuursche. Vandaar de naam Lage Vuursche.
De hoogte in de Vuursche varieert van 3 tot 20,7 meter (Dit laatste punt heeft al meer dan een eeuw lang een uitkijkpunt en staat bekend als “Wolfsdreuvik”).

Geschiedenis
De Lage Vuursche was in de 17e eeuw een uitgestrekt heidegebied. De huidige bossen zijn ontstaan met de komst van diverse landgoederen onder andere het in 1640 gebouwde huis Drakestein. Toen Drakestein werd gebouwd is ook het dorp Lage Vuursche ontstaan. Godard van Reede gaf de opdracht tot bouw van Drakestein. Hij stelde ook geld beschikbaar voor een kerkje, een pastorie, een molen, een school, een rechthuis, een tolhuis en een aantal woningen. Lage Vuursche is daardoor, samen met Haarzuilens, een van de weinige kasteeldorpjes in ons land. Rond 1850 stonden er 30 huizen in Lage Vuursche. De Dorpsstraat is de kern, waarlangs veel voormalige boerderijen staan. Drakestein ligt iets buiten het dorp. Net als het later gebouwde Klein Drakestein.

Wat kunt u in het gebied verwachten?
Het dorp Lage Vuursche met wat winkels en veel restaurants, grafheuvels ten noorden van het dorp, uit de tijd van de klokbekercultuur, de huizen Klein Drakestein en Drakestein en natuurlijk veel bos.
Dicht productiebos afgewisseld met jong loofbos. Monumentale bomen en oude beukenlanen.
De voormalige productiebossen, waarvan het hout mede gebruikt werd voor het stutten van mijngangen in Limburg, bestaan voornamelijk uit naaldbomen. Bijvoorbeeld de grove den en de Douglasspar.
De laatste decennia worden deze bossen geleidelijk omgevormd tot natuurlijker ecosystemen met meer loofboomsoorten zoals: berk, inlandse eik en lijsterbes. Ook blijft het dode hout liggen in het bos. Dit komt de planten- en dierenrijkdom ten goede.

Meer informatie
Natuurgebied De Stulp, zie deze website.
Het boekje: Utrechtse Heuvelrug-Noord en Eemland, cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht.
Het boekje: Lage Vuursche, op zoek naar de geschiedenis in het landschap. Een wandeling door de Vuursche bossen, Archeologische routes in Nederland, deel 13. Uitgegeven door Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
En www.lagevuursche.net of www.lagevuursche.com