Informatie voor actieve leden

Verzekeringen IVN in het kort

IVN Verzekeringen in het kort

IVN Landelijk Bestuur en organisatie, Jaarverslag en jaarplan:

https://www.ivn.nl/over-ivn

Huisstijldocumenten:

https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten-afdelingen

De IVN Winkel

https://winkel.ivn.nl/

Geschiedenis IVN

https://www.ivngeschiedenis.nl/index.html

Ontheffing Flora- en Faunawet

IVN heeft een tijdelijk ontheffing van de (inmiddels ingetrokken) Flora- en faunawet, ook geldig voor de afdelingen. Deze ontheffing geldt alleen voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie voor zover het betreft: het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse amfibieën, reptielen, vissen, kevers en libellen met behulp van schepnetten en amfibieënfuiken en het verstoren van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van genoemde diersoorten in Nederland. De ontheffing loopt tot 28 mei 2020. Wanneer de afdeling activiteiten organiseert dragen de organiserende leden een persoonlijke op naam gestelde ontheffing bij zich.

Klik hier voor het downloaden van de ontheffing

Natuuracademie met oa podcasts

https://www.ivn.nl/natuuracademie

 

Opslag foto’s IVN Eemland

konijn in herfstblaadjes

foto konijn: Ineke Bergefurt