Hooge Vuursche

Ligging
Tussen Baarn en Hilversum in. De Hooge Vuursche ligt in de gemeente Baarn.

Hoe komt u er?
Het gebied ligt bij de Hilversumsestraatweg. Parkeren is mogelijk in de buurt van kantoor Staatsbosbeheer (Hilversumsestraatweg 18a, Baarn).

Honden
Mogen op de meeste plekken los lopen. Aangegeven via paaltjes.

Wandelingen
De Vijver wandeltocht: volg de witte paaltjes (ong. 5 km).
Speurtocht Spechtenpad De Vuursche:  Staatsbosbeheer heeft in boswachterij De Vuursche een leuke speurtocht uitgezet: het Spechtenpad. Langs deze route zitten spechten verstopt in de bomen. Je kunt de speurtocht (folder) ophalen bij het startpunt van het Spechtenpad. De tocht is ongeveer 3 kilometer lang. Leuk voor het hele gezin.

Eten en drinken
Aan de overkant bij Theehuis ‘t Hooge Erf.

Eigenaar
Hooge Vuursche is onderdeel van de boswachterij De Vuursche. Hiertoe behoren ook de gebieden: landgoed Buitenzorg, landgoed Groeneveld, Paardenbos, Roosterbos, Baarnse Bos, Lage Vuursche, de Zeven Linden en De Stulp.
Bij elkaar zo’n 1.200 hectare met afwisselend heuvelachtig natuurgebied met naald- en loofbossen, parkbossen met beukenlanen en heidevelden.
De hoogte varieert in dit gebied van 3 tot 20,7 m. boven N.A.P.
Dat de Vuursche al sinds de prehistorie bewoond is, blijkt uit Neolithische bewoningssporen en de aanwezigheid van diverse grafheuvels.

Verklaring naam
Hooge Vuursche is een hoger gelegen gebied in De Vuursche. vuursche is waarschijnlijk afgeleid van het middeleeuwse furst, wat woud betekent.

Geschiedenis
Van oudsher kwamen in deze streek bossen voor. De Vuursche is een uitgestrekt bosgebied en ligt op de stuwwal tussen Baarn, Soest, Maartensdijk en Hilversum. Eigenlijk is het een lappendeken van voormalige landgoederen. In het ene gedeelte loop je door een dicht en donker dennenbos. En verderop door een lieflijk open bos. Ook zijn er grafheuvels en monumentale eiken.
Eeuwenlang behoorde de Vuursche tot de woeste gronden (heidevelden en bossen) van Baarn. Al in de 17e eeuw werden delen van de bossen en de heide door particulieren van elders aangekocht om een landgoed of buitenplaats aan te leggen. Er liggen dan ook veel landgoederen en buitens zoals Groeneveld, Pijnenburg, Eyckenstein, Drakenstein, Kasteel De Hooge Vuursche en Paleis Soestdijk. Met uitzondering van Drakenstein liggen ze op de overgang van de stuwwal naar het laaggelegen veengebied, zodat met gebruikmaking van de hoogteverschillen fraaie waterpartijen aangelegd konden worden.

Kasteel De Hooge Vuursche
Het Kasteel De Hooge Vuursche is gelegen op een heuvel langs de Hilversumsestraatweg tussen Baarn en Hilversum. Het is de opvolger van twee eerdere huizen (bron: Tastbare tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht).
Het eerste Kasteel De Hooge Vuursche werd gebouwd rond 1780-1790 door Jacob Bicker (stammend uit Amsterdams burgemeestersgeslacht). Deze grote, geheel verdwenen buitenplaats lag aan de Hilversumse Straatweg, tegenover de Vuurscheweg.
De Vuurscheweg moet toen zijn rechtgetrokken en als statige laan met bomen beplant. Als zichtlaan op het huis en ter vermaak werd een vinkenbaan aangelegd. Dit is de huidige Brandtorenlaan.
In het bos achter het in 1815 gesloopte huis zijn nog diverse dwarsassen, een grand canal en een vroeg landschappelijke serpentinevijver aanwezig.
Er is nog een negentiende-eeuws Hooge Vuursche geweest. Ook dit huis is verdwenen.

Het huidige kasteel is van 1912 en staat nu aan de overzijde van de weg. Het werd gebouwd in opdracht van de koopvaardijofficier Johannes Adrianus van den Bosch en zijn echtgenote. Eduard Cuypers is de architect.
De inrichting van het gebouw en de vele versieringen aan de buitenkant waaronder beeldhouwwerk en kunstsmeedwerk voor de topgevels en de klokkentoren, werden door vooraanstaande Nederlandse kunstenaars uitgevoerd.
In de rijke decoratie van het kasteel is naast de gevarieerde reeks van boom- en plantmotieven een belangrijke plaats ingeruimd voor de oorspronkelijke passie van de heer Van den Bosch, de zeevaart.

In 1939 is het kasteel als hotel-restaurant geopend. Het kasteel heeft in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vele hoge gasten onderdak verleend van het Koninklijk gezin op Paleis Soestdijk. Huidige eigenaar is de Event Company, die zich richt op vergaderingen, feesten en recepties tot 450 personen.

Wat kunt u er verwachten?
Vanaf 1930, crisisjaren, zijn veel bossen voor houtproductie aangelegd. Nog steeds zijn in de bossen de rechte vakken voor houtproductie herkenbaar.
Er wordt nu gewerkt aan een meer gevarieerde samenstelling. Dat is in het belang van de natuur en de recreatie.
Staatsbosbeheer streeft ernaar om het oorspronkelijke bos terug te krijgen: dat is bijvoorbeeld op arme zandgronden een eiken- en berkenbos, met veel kronkelige, niet zo hoge eiken. Dode bomen blijven staan en bieden broedgelegenheid voor vogels.

In de Hooge Vuursche wisselen loofbossen en dennenbossen elkaar dus af. Regelmatig kom je ook een rijtje hele grote beuken tegen of een veld met hele kleine sparretjes.
Ook mooi: weilandjes midden in het bos. Verder, met name op de witte paaltjesroute: veel vijvers. Een grote ronde vijver schijnt de pannenkoekvijver te heten.

Door selectief kappen valt tegenwoordig meer zonlicht op de bosbodem. Daarom groeien er meer grassen en kruiden. Dat trekt weer dieren aan: er broeden in de Vuursche verschillende vogelsoorten (in de hele Vuursche meer dan 60 soorten), met roofvogels zoals buizerd, sperwer, havik, boomvalk, wespendief en bosuilen, ransuilen. Ook alle vier in ons land levende spechtensoorten zijn aanwezig.

Paalkampeerterrein
Wilt u graag een nacht in de natuur doorbrengen? Op de Hooge Vuursche ligt paalkampeerterrein Kaapweg. Hier kunt u maximaal 72 uur “wild” kamperen. Meer informatie klik hier

Meer informatie
Het boekje Utrechtse Heuvelrug-Noord en Eemland, ISBN 90-6064-829-3
 

foto: Grote Bonte Specht – IVN