Eemnes

De Werkgroep Eemnes van IVN Eemland is met één lid ontstaan in 2009 en na de Natuurgidsenopleiding van 2012/2013 uitgebreid tot vier leden. Wij willen vooral graag de Eemnesser bevolking meer bij de natuur in hun dorp en in de polder betrekken.

De Eemnesser polder is na de laatste ruilverkaveling in Eemland sinds ongeveer 2005 uitgegroeid tot een opvallend goed weidevogelgebied in een bijzonder landschap. Uit het hele land komen mensen hier kijken.

Vanaf seizoen 2014 geven we via NME Centrum Het Spookbos een nieuwe, door ons zelf ontwikkelde weidevogelles aan de basisscholen, in principe voor groep 6 van de Eemnesser scholen.  
In de meivakantie 2014 hebben we voor Multifunctioneel centrum De Hilt in Eemnes een weidevogelactiviteit voor kinderen georganiseerd.

We organiseren regelmatig fietstochten en wandelexcursies in de polder, ook op aanvraag via de werkgroep Wandelingen van IVN Eemland.

De Eemnesser natuurgidsen zijn  vrijwilliger bij de  weidevogelbescherming in Eemnes.
De IVN Werkgroep Eemnes heeft goede contacten met o.a. NME Centrum Het Spookbos, Natuurmonumenten, de Agrarische  Natuurvereniging Arken & Eemlandschap, Vogelwerkgroep Gooi e.o. .
Eén van de gidsen vaart regelmatig voor Natuurmonumenten mee met de Fietsboot Eemlijn en leidt vervolgens de deelnemers op de fiets langs o.a. het Weidevogelreservaat.

Op initiatief van de Werkgroep Eemnes inventariseert de Plantenwerkgroep van IVN Eemland gedurende 3 jaar de graslanden van Natuurmonumenten bij het Valse Bosje. Het betreft een kwelgebiedje dat na sanering van de grond (na vertrek van een oude autosloperij) opnieuw is ingericht.

Hoewel het weidevogelgebeuren de meeste aandacht trekt, zouden we ook graag andere activiteiten willen ontvouwen, zoals bijvoorbeeld slootvissen of een actie voor meer bloeiende planten tbv vlinders en bijen in Eemnesser tuinen en de openbare ruimte. Daarbij kunnen we best nog wat enthousiaste hulp gebruiken.

Voor informatie: mail of bel met de coördinator van de werkgroep:
Nelleke Bary, eemnes@ivn-eemland.nl of tel 035-5382661

grutto

Grutto – foto Peter van der Wijst
Foto header: Adri Visch