De Stompert

StompertLigging
In de gemeente Soest. Ten zuidoosten van Soestduinen, noordoostelijk van Soesterberg. Op noordelijk gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug.

Hoe komt u er?
De Stompert is overdag vrij toegankelijk. Het gebied ligt naast de Vlasakkers en tegenover landgoed De Paltz.
De Stompert is goed bereikbaar via recreatieterrein De Bergjes aan de Van Weerden Poelmanweg. U kunt parkeren bij De Bergjes. Rijdt het recreatieterrein op en blijf een eindje doorrijden. Op een gegeven moment ziet u rechts een doorgangshekje voor voetgangers. Parkeer uw auto hier. Hier is ook het begin van de witte paaltjesroute.

Honden: aangelijnd.

Wandelpaden
Natuurpad De Stompert,  een smartphonewandeling.
Op deze speurtocht, gemaakt door IVN Eemland, probeer u met uw smartphone de weg te vinden in de geheimzinnige strubbebossen van De Stompert. Onderweg kunt u informatie over het gebied op je smartphone zien en controleren of u niet verdwaalt.
Lengte: 4.8 km.
Verdere instructie op onze pagina Natuurpaden IVN Eemland

Door Defensie is een route voor wandelaars uitgezet, gemarkeerd door paaltjes met een witte kop. Lengte ruim 3 kilometer, duur 45 tot 60 minuten. Van deze route is geen beschrijvingen beschikbaar. Veel heuveltjes. Soms smalle paden en paden met veel los zand. Over het algemeen niet geschikt voor kinder- en invalidenwagens.

NB. De gele en blauwe paaltjesroutes zijn niet bedoeld voor wandelaars maar om de chauffeurs van de landmacht te trainen in het rijden met zware voertuigen in hellend terrein.

Eten en drinken: Restaurant t Hoogt.

Eigenaar: Ministerie van Defensie. De Stompert is officieel militair oefenterrein.
Omvang: De Stompert is 65 hectare groot.

Verklaring naam
De Stompert is vernoemd naar de hoge top in dit gebied. Deze ‘berg’ heette vroeger de Soesterberg.

Geschiedenis
De Stompert ligt, net als de Vlasakkers, op een van oost naar west lopende heuvelkam van de Utrechtse Heuvelrug. Het is een gebied met veel reliëf wat duidelijk onder invloed heeft gestaan van de gletsjers in de ijstijden. Die hebben rivierzand voor zich uitgeschoven en hier opgestuwd.
Het hoogste natuurlijke punt op de Stompert is 51 meter boven NAP (bron: Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht).

In het gebied liggen een aantal grafheuvels. Het gebied was relatief hoog en daardoor geschikt voor graven.
In1882 werd op de Stompert het ‘pompstation der waterleiding’ gebouwd met een waterreservoir op het hoogste punt in het gebied.
In 1949 kwam het onder militair beheer. Het gebied is nog steeds eigendom van het Ministerie van Defensie maar sinds 1992 vrij toegankelijk voor het publiek.

Wat kunt u in dit gebied verwachten.
In dit gebied veel eikenstrubbenbossen met zowel zomer- als wintereiken. Dat de Heuvelrug voor de grootschalige eind negentiende-eeuwse bebossing een grote heidevlakte was, is niet juist. Al sinds de Vroege Middeleeuwen is hier op uitgebreide schaal hakhoutcultuur geweest als onderdeel van het agrarische landschap. Het was een conische manier van houtwinning omdat men om de tien tot vijftien jaar kon oogsten. De bomen bleven daarbij in leven in de vorm van stoven of stobben. Sommige stoven in de Stompert zijn in omtrek groter dan 10 meter. Eikenhakhout werd vaak (ook in de Stompert) op aarden wallen aangeplant. Deze houtwallen werden vooral in de zeventiende en achttiende eeuw opgeworpen om de toenemende zandverstuivingen tegen te gaan.
De eikenstrubbenbossen op de Stompert (en op de naastgelegen Vlasakkers) zijn bewaard gebleven dankzij de lage dynamiek in dit gebied. Hier op de gemeenschappelijke markengronden van Soest is de traditionele hakhoutcultuur tot ver in de negentiende eeuw voortgezet. Daarna werd het gebied tot 1992 afgesloten door defensie.

Behalve veel grillige eiken, ook veel berken en af en toe een beuk of aangeplante grove dennen. Ook door weer en wind gevormde vliegdennen. En veel heideveldjes.

In het gebied komen verder voor: reeën, konijnen, vossen, zandhagedissen en hazelwormen.
Daarnaast veel vogels zoals de boomleeuwerik, de boomvalk, de buizerd en de havik en vele kleine bosvogels.
Als de heide bloeit komen daar veel vlinders, bijen en andere insecten op af.

Meer informatie
Over de Stompert is weinig extra informatie beschikbaar. Zie de Brochure ‘Defensie in natuur en landschap’, natuur, aardkunde, cultuurhistorie en recreatie op militaire terreinen.

ZandhagedisZandhagedis – foto Bettie Walland

Foto header Rosalie Kummel