Cursussen

De werkgroep Cursussen verzorgt educatie voor de regio Eemland over natuur en verduurzaming rond Bunschoten, Eemnes, Baarn en Soest.
De werkgroep organiseert onder meer:
- Groene cursussen
- Opleiding tot IVN-Natuurgids
- Nascholing voor IVN-Natuurgidsen

Om haar werk te kunnen doen beheert de werkgroep een grote hoeveelheid educatief materiaal mbt de natuur, de natuurgebieden, educatiemateriaal en werkmethoden. De werkgroep werkt nauw samen met de andere werkgroepen. Ook heeft de werkgroep toegang tot een groot netwerk van docenten op het gebied van natuur en verduurzaming.
Informatie: cursussen@ivn-eemland.nl

Groene cursussen

De werkgroep Cursussen organiseert met regelmaat in het voorjaar en/of de najaar een Groene cursus. Een Groene cursus bestaat uit vier lesavonden en bijbehorende excursies. Als je in Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg woont kun je je voor een Groene cursus opgeven. Je hebt geen voorkennis nodig.

De Groene cursus wordt gegeven door ervaren docenten, die vaak opgeleid zijn tot IVN-Natuurgids. In een groene cursus maak je nader kennis met de natuur en het belang van verduurzaming en leer je hoe bewuster daarmee om te gaan. Beleven van staat daarbij centraal.

In de groene cursussen komt bijvoorbeeld aan de orde:
- landschap en bodem
- planten
- vogels
- duurzaamheid

Als je interesse hebt in het volgen van een groene cursus, laat dit weten via cursussen@ivn-eemland.nl.

Opleiding IVN Natuurgids

(De meest recente opleiding tot IVN Natuurgids is van start gegaan in november 2016 ism IVN De Bilt)

De opleiding, cursusavonden en excursies
De werkgroep Cursussen organiseert éénmaal per drie jaar de opleiding tot IVN-Natuurgids. De opleiding omvat anderhalf jaar. Gedurende deze anderhalf jaar volgen cursisten om de week een cursusavond en tenminste één keer per maand een excursie of buitenles. De cursus is dus intensief. Je moet er echt tijd voor vrij maken.

Opdrachten, stage en onderzoek
Soms doe je thuis een opdracht. Ook heb je wekelijks een paar uur nodig om het lesmateriaal eigen te maken. Daarnaast loop je stage bij een werkgroep. Samen met andere cursisten voer je tijdens de cursus een groot onderzoeksproject uit. Hiermee laat je zien wat je hebt geleerd en hoe je dit toepast in de praktijk. Tijdens het project krijg je begeleiding van ervaren en deskundige IVN-mentoren. Zij helpen je bij het succesvol uitvoeren van het project.

Onderwerpen en thema’s van de opleiding
Tijdens de opleiding komen veel onderwerpen en thema's aan bod en leer je hoe je deze kennis inzet tijdens wandelingen, schoollessen en andere activiteiten.
Een greep uit de lesstof: Natuur en cultuurhistorie in eigen woonomgeving, Ontstaan, ontwikkeling en karakteristieken van bodem en landschappen in onze regio: de Utrechtse Heuvelrug, het veenweidegebied en het rivierengebied, Cycli in de natuur: dag- en nachtritme en migratie van dieren, verspreiding van planten, wisseling der seizoenen, Herkennen van planten en dieren, Veldtechnieken  zoals kaartlezen, Ecologie, het fragiele evenwicht tussen planten, dieren en hun omgeving, Zin en onzin van natuurbeheer, Organisatie en uitvoer van educatieve activiteiten.

Wie kan meedoen aan de opleiding
Iedereen die enthousiast is over de natuur in eigen omgeving kan aan de opleiding meedoen. Heb je al een uitgebreide natuurkennis dan is dat mooi meegenomen, maar het is niet vereist.
Wél verwachten wij dat je na de cursus actief wordt binnen het IVN. Wat is er mooier dan je kennis en enthousiasme over te dragen aan anderen?

Waar is de cursus?
De lessen vinden afwisselend plaats in Baarn, Eemnes, Soest en De Bilt. De excursies zijn meestal in natuurgebieden in de buurt. Soms gaan we iets verder weg. Heb je geen auto? Geen probleem, we rijden zoveel mogelijk samen. 

Nascholing

De werkgroep Cursussen verzorgt periodiek ook nascholing voor de IVN-natuurgidsen. Deze nascholing is bedoeld als permanente educatie en voor specialisatie en verdieping.

Wilt u meer weten over de opleiding, stuur dan een e-mailtje naar cursussen@ivn-eemland.nl of bel 06 49718070 of 035 6012600.

bodemonderzoek