Contactpersonen IVN Eemland

Bestuur

 

Voorzitter
Harm Jan Luth
06-51598157
voorzitter@ivn-eemland.nl

Postadres IVN Eemland
Turfstreek 95
3766HT Soest
 

Secretaris
Piet van Dijk
0615825471
secretaris@ivn-eemland.nl

Ledenadministratie
Ineke Bergefurt
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
 

Penningmeester
Wim Koster
0647124970
penningmeester@ivn-eemland.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL49 INGB 0002 5759 43  
tnv IVN Eemland te Soest
 

Algemeen bestuurslid
Els van Weering

Voor algemene informatie:
info@ivn-eemland.nl

Algemeen bestuurslid
Wim Kok
Email bestuur:
bestuur@ivn-eemland.nl

Algemeen bestuurslid
Fabian Dooijeweerd

 

Werkgroepen

 

Communicatie
Fabian Dooijeweerd
communicatie@ivn-eemland.nl

Natuurwg. Bunschoten
Wim Smeets
bunschoten@ivn-eemland.nl

Cursussen
Henk-Jan Strang
cursussen@ivn-eemland.nl

Padden
Tim de Wolf
padden@ivn-eemland.nl

Duurzaamheid
Goran Christiansson
duurzaamheid@ivn-eemland.nl

Planten
Jasper Willemsen
planten@ivn-eemland.nl

Eemnes
Nelleke Bary
eemnes@ivn-eemland.nl

Scholen
Mary van der Bijl
en Alma Dijkgraaf
scholen@ivn-eemland.nl

Excursies
Corry Heus
excursies@ivn-eemland.nl

Libellen & Vlinders
Dick Nagelhout
libellen-vlinders@ivn-eemland.nl

Fotografie
Dick Nagelhout
fotografie@ivn-eemland.nl

Vogels
klik hier voor de contactpersonen

Natuur- en Milieubeleid
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl

Wandelingen
Marjan Brouwer
wandelingen@ivn-eemland.nl

Natuurpaden
Harry van den Deijssel
natuurpaden@ivn-eemland.nl

Weidevogels
Roel van Wijk
weidevogels@ivn-eemland.nl

Vertrouwenspersoon

Ina Veldhuis
Tel.: 06-57 118 682
vcp.ivnamersfoort.eemland@gmail.com

Website

Website www.ivn.nl/afdeling/eemland
beheer website en redactie: Fabian Dooijeweerd
webredactie@ivn-eemland.nl

Beheer e-mailadressen ….@ivn-eemland.nl via www.ivn-eemland.nl
Peter van der Wijst

Contributie/donatie IVN Eemland

Per 1 januari 2016 (ongewijzigd tm 2022) gelden de volgende tarieven:
Lidmaatschap actieve leden: €20,00
Donateur: € 15,00
Huisgenootlid: € 5,00 
Donateur huisgenoot: € 5,00
Jeugdleden: € 5,00
NB. De jeugdleden van afdelingen ontvangen niet het landelijk blad Mens en Natuur.
(€ 1,00 korting bij automatische incasso. NB de korting geldt niet voor huisgenootleden/huisgenootdonateurs en jeugdleden)

Aanmelden
Wilt u lid of donateur worden van IVN Eemland?
klik hier voor meer informatie

ANBI gegevens: klik hier
Privacybeleid IVN Eemland: klik hier

 

Kopfoto: jonge bosuil – bw