Contactpersonen

Voorzitter
Harm Jan Luth
06-51598157
voorzitter@ivn-eemland.nl

Postadres IVN Eemland
Mozartlaan 10
3741 HV Baarn

Secretaris
Piet van Dijk
0615825471
secretaris@ivn-eemland.nl

Ledenadministratie
Ineke Bergefurt
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

Penningmeester
Roel van Wijk
(035) 5422207
penningmeester@ivn-eemland.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL49 INGB 0002 5759 43  
tnv IVN Eemland te Soest

Algemeen bestuurslid
Dick Nagelhout
(035) 6022802
fotografie@ivn-eemland.nl

Voor algemene informatie:
info@ivn-eemland.nl

Algemeen bestuurslid
Mariam Kollaard
Email bestuur:
bestuur@ivn-eemland.nl

Werkgroepen

Communicatie
zie bij website en NatuurNabij
communicatie@ivn-eemland.nl

Natuurwerkgroep Bunschoten
Wim Smeets
bunschoten@ivn-eemland.nl

Cursussen
Henk-Jan Strang
cursussen@ivn-eemland.nl

Padden
Tim de Wolf
padden@ivn-eemland.nl

Duurzaamheid
Goran Christiansson
duurzaamheid@ivn-eemland.nl

Planten
Jasper Willemsen
planten@ivn-eemland.nl

Eemnes
Nelleke Bary
eemnes@ivn-eemland.nl

Scholen
Mary van der Bijl
en Alma Dijkgraaf
scholen@ivn-eemland.nl

Excursies
Corry Heus
excursies@ivn-eemland.nl

Libellen & Vlinders
Dick Nagelhout
libellen-vlinders@ivn-eemland.nl

Fotografie
Dick Nagelhout
fotografie@ivn-eemland.nl

Vogels
klik hier voor de contactpersonen

Natuur- en Milieubeleid
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl

Wandelingen
Tanneke Voorintholt
wandelingen@ivn-eemland.nl

Natuurpaden
Martien van Liempd
natuurpaden@ivn-eemland.nl

Weidevogels
Roel van Wijk
weidevogels@ivn-eemland.nl

NatuurNabij en Website

Redactie NatuurNabij
Bettie  Walland (a.i.)
natuurnabij@ivn-eemland.nl

Website www.ivn.nl/afdeling/eemland
beheer website en redactie: Bettie Walland
webredactie@ivn-eemland.nl

beheer e-mailadressen via www.ivn-eemland.nl
webmaster: Peter van der Wijst: webmaster@ivn-eemland.nl


Contributie/donatie IVN Eemland

Per 1 januari 2016 (ongewijzigd in 2017 en 2018) gelden de volgende tarieven:
Lidmaatschap actieve leden: €20,00
Donateur: € 15,00
Huisgenootlid: € 5,00 
Donateur huisgenoot: € 5,00
Jeugdleden: € 5,00
NB. De jeugdleden van afdelingen ontvangen niet het landelijk blad Mens en Natuur.
(€ 1,00 korting bij automatische incasso. NB de korting geldt niet voor huisgenootleden/huisgenootdonateurs en jeugdleden)

Aanmelden

Wilt u lid of donateur worden van IVN Eemland?
klik hier voor meer informatie

ANBI gegevens: klik hier

Privacy: klik hier

 

foto: paringswiel koraaljuffers - Dick Nagelhout