Communicatie

De werkgroep Communicatie beheert deze website en de Facebook-pagina van IVN Eemland en helpt zonodig de werkgroepen bij publicaties, bv persberichten over hun activiteiten.

Contactpersonen:

Coördinator: Fabian Dooijeweerd
email: communicatie@ivn-eemland.nl

NatuurNabij:
Ons Afdelingsblad NatuurNabij is in 2020 voor het laatst verschenen.

Nieuwsbrieven
worden gemaakt door Piet van Dijk: secretaris@ivn-eemland.nl

Website www.ivn.nl/afdeling/eemland/
Beheer, invoer en redactie: Fabian Dooijeweerd, webredactie@ivn-eemland.nl

Website www.ivn-eemland.nl voor emailadressen …..@ivn-eemland.nl
Beheer: Peter van der Wijst, webmaster@ivn-eemland.nl

Facebook
Beheer: Yolanda Pietersma, Bettie Walland en Fabian Dooijeweerd