Communicatie

De werkgroep Communicatie brengt onder verantwoordelijkheid van het bestuur het afdelingsblad NatuurNabij uit, beheert deze website, Facebook IVN Eemland en helpt zonodig de werkgroepen bij publicaties, bv persberichten over hun activiteiten.

Contact:


Algemeen: communicatie@ivn-eemland.nl

NatuurNabij:
Redactie en opmaak: Bettie Walland, natuurnabij@ivn-eemland.nl

Nieuwsbrieven
worden gemaakt door Piet van Dijk: secretaris@ivn-eemland.nl

Website www.ivn.nl/afdeling/eemland/
Beheer, invoer en redactie: Bettie Walland, webredactie@ivn-eemland.nl

Website www.ivn-eemland.nl voor emailadressen IVN Eemland
Beheer: Peter van der Wijst, webmaster@ivn-eemland.nl

Facebook
beheer: Yolanda Pietersma

 

voorkant NN

foto voorkant NatuurNabij:  Gert Jan Hooijer