ANBI

IVN Eemland staat sedert 1 januari 2008  bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK-nummer:

40506396

RSIN:

815605948

Rechtsvorm:

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)

Statutaire naam

Afdeling Eemland van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

Statutaire zetel: 

Soest

Bezoekadres: 

p/a Mozartlaan 10, 3741 HV Baarn

Telefoonnummer:   

0615825471

Internetadres:

www.ivn.nl/afdeling/eemland

E-mailadres:

secretaris@ivn-eemland.nl

Datum oprichting:   

23-06-1934

Activiteiten SBI-code:

7990
Natuureducatie

Bestuur

 

Harm Jan Luth

 

Voorzitter
Datum in functie: 14-04-2014
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

Piet van Dijk

 

Secretaris
Datum in functie: 20-03-2017
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

Roel van Wijk

 

Penningmeester
Datum in functie: 14-04-2014
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

Dick Nagelhout

 
Algemeen Bestuurslid
Datum in functie: 14-04-2014
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

Miriam Kollaard
 

Algemeen bestuurslid
Datum in functie: 19-3-2018
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen
geen vergoeding voor de vervulling van hun functie
(Alle actieve leden zijn onbezoldigd)

Doelstelling
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid. Meer informatie op de website van ivn.nl.

Beleidsplan
1. Opzetten en organiseren van Opleiding tot IVN Natuurgids
We streven ernaar om deze cursus om de drie jaar te organiseren om het bestand van natuurgidsen op peil te houden.
De laatste cursus is in november 2016 van start gegaan.
2. Voortzetten en uitbreiden van publieksactiviteiten voor jong en oud
3. Cursussen voor leden, natuurgidsen en publiek

  • Groene cursussen voor publiek (over planten, dieren, paddenstoelen etc). Doel: inwoners van Eemland te interesseren voor en bewust te maken van de natuur en van het belang van verduurzaming. Daarbij staat specifiek het beleven van het seizoen centraal.Leden en donateurs kunnen ook deelnemen aan deze cursussen.
  • Opfriscursussen voor de natuurgidsen
  • Algemene cursussen
  • Lezingen

4. Publiciteit

  • Aankondiging van onze activiteiten op onze website, Facebook, in de lokale en regionale kranten, lokale websites, radio (Soest) en TV.
  • Verslag van activiteiten in de lokale kranten,  op Facebook/de website, radio (Soest) en TV.
  • Publiciteit tijdens speciale landelijke activiteiten, bv Nacht van de Nacht,  Nationale Vogelweek,  Tuinvogeltelling/Tuinvlindertelling etc en tijdens lokale festiviteiten bv. Koningsdag en Cultureelfestival Baarn
  • Column in  lokale kranten
  • Kramen op markten en tijdens festiviteiten

5. Samenwerking binnen afdeling stimuleren
Door uitwisseling van activiteiten in de vergadering van de coördinatoren van de werkgroepen worden de leden gestimuleerd om meer samen te werken en activiteiten te organiseren die over de werkgroepen heen gaan.
Steeds meer leden zijn actief in meerdere werkgroepen. Ook dat versterkt de onderlinge band.

6. Banden met gemeentes en groene organisaties op peil houden
De band met de vier betrokken gemeentes is goed. 
In het kader van de organisatie van publieksactiviteiten, het inventariseren en beschermen van vlinders, libellen, planten en vogels hebben de werkgroepen regelmatig contact met gemeentes en beheerders van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts landschap en Defensie.

7. Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor ons werk.
IVN Eemland vergrijst en verliest leden en donateurs.
Aanwas van nieuwe (jonge) leden en donateurs is hard nodig.

8. Activiteiten in Baarn, Bunschoten en Eemnes.
IVN Eemland onderneemt veel activiteiten in Soest, we streven ernaar meer actief te zijn in Baarn en Eemnes door aldaar meer activiteiten te organiseren en meer actief leden te werven.
In Bunschoten is grote behoefte aan meer actieve leden.

9. Landelijk bestuur en regio-overleg
Belangrijke inbreng van het bestuur in het Regio-overleg van de IVN afdelingen in Utrecht oa. tav het beleidsplan van de landelijke vereniging Het IVN.

Jaarverslagen

2017

BijlageGrootte
PDF-pictogramFinancieel Jaarverslag IVN Eemland 2017354.83 KB

BijlageGrootte
PDF-pictogramNatuurNabij 2018 1 Lente - Jaarverslagen1.57 MB

2016

BijlageGrootte
PDF-pictogramFinancieel Jaarverslag IVN Eemland 2016268.58 KB

BijlageGrootte
PDF-pictogramIVN Eemland Activiteiten 2016 overzicht399.16 KB

2015

BijlageGrootte
PDF-pictogramFinancieel Jaarverslag IVN Eemland 2015387.04 KB

BijlageGrootte
PDF-pictogramIVN Eemland Activiteiten 2015 overzicht120.89 KB

Uitgebreide jaarverslagen van bestuur en werkgroepen van IVN Eemland: zie de NatuurNabij

NatuurNabij 2016 lente JV voorkant JV Voorkant