Eemland
Vogels
Op
vrijdag25nov202220:00

Lezing: De 4 uilen van Soest

De uilenwerkgroep Soest (onderdeel van IVN Eemland) geeft op vrijdag 25 november een lezing over de 4 uilen die in de omgeving van Soest te zien en horen zijn.

Deze lezing wordt u gratis aangeboden door IVN Eemland.

De vrijwilligers van onze werkgroep ontvangen u, waarna het IVN u een kopje koffie of thee aan biedt.

De kerkuil, steenuil, bosuil en ransuil zullen worden besproken, ondersteund met een dia voorstelling.

In deze voorstelling kunt u duidelijk de verschillen van de uilen zien, er zullen dia’s zijn van de activiteiten van de werkgroep en de huisvesting van deze nachtelijke vogels.

Door het beeldmateriaal is deze lezing geschikt voor jong en oud.

We beginnen met een lezing na de pauze gaan we braakballen pluizen, het is altijd weer spannend om te zien wat er allemaal in z’n braakbal te vinden is.

Hierbij zullen de vrijwilligers van de werkgroep u helpen en uitleg geven wat er precies in de braakbal zit.

Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers (inclusief kinderen). Als het maximum is bereikt, plaatsen we u op de wachtlijst, mochten er afvallers zijn, nemen we contact met u op om u alsnog uit te nodigen.

Half november krijgt u van ons de bevestiging van uw deelname en het adres waar de lezing gehouden zal worden.

Aanmelding graag onder vermelding van:

Naam / adres / leeftijd van de evt. kinderen / telefoonnummer en email adres naar: uilenwerkgroepsoest.17@gmail.com

Algemene informatie

maandag 3 oktober 2022 - 20:38