Eemland
Overig
Op
zaterdag15mei202108:00

Herkansing Excursie

Voor leden en donateurs van IVN Eemland

NB inmiddels VOLGEBOEKT, maar er komt een reservelijst

 

In dit jaar willen we er allemaal weer graag op uit trekken om, waar en wanneer mogelijk, onze agenda’s weer te vullen met kleine lichtpuntjes.

Wij, als werkgroep Excursies willen daar graag aan meewerken, zo is er recent contact geweest met de enthousiaste gids en tevens vrijwilliger die ons vorig jaar in het boeiende gebied van ‘t Zwanenbroekje en de Millingerwaard zou rondleiden.

Een datum én reservedatum zijn vastgelegd samen met de gids (hij is nog steeds héél enthousiast).

Zij die zich vorig jaar al hadden aangemeld hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om zich als eersten weer aan te melden, er zijn nog 4 plekken te vergeven voor snelle beslissers, verder werken we met een reservelijst.

Dit alles is uiteraard onder voorbehoud, afhankelijk van het Corona beleid tegen die tijd, ook het carpoolen is misschien wat lastiger, we weten niet of dat t.z.t. weer mogelijk is én of de chauffeurs dit willen, alles is nog ongewis.

Gaat de excursie op 15 mei 2021 noodgedwongen niet door: dan verplaatsen we die naar zaterdag 25 september 2021.
De deelnemerslijst schuift mee, minus degene die heeft aangegeven dan niet te kunnen. Die plek gaat naar degene bovenaan de reservelijst enz. T.z.t is het misschien wél mogelijk om met méér mensen het veld in te gaan, handig als je dan al op de reservelijst staat.

Bij aanmelding graag het complete vragenlijstje invullen, dat scheelt ons veel terugkoppeling en tijd.

Inlezen?: www.zwanenbroekje.nl, Millingerwaard intikken.
En www.waardvankekerdom.nl.

Aanmelden bij Corry Heus via excursies@ivn-eemland.nl
Graag daarbij aangeven:
- Met hoeveel personen kom je?
- Zijn de deelnemers (huisgenoot)lid of donateur?
- Je telefoon en/of 06 nummer
- Kom je met eigen vervoer of wil je, indien mogelijk, meerijden?
- Chauffeur: kunnen er passagiers meerijden en zo ja, hoeveel?
- Heb je belangstelling voor een gezellige ‘nazit’? (eigen kosten drankje hapje), meerijders zijn afhankelijk van de  chauffeur

 

Met hartelijke groet,
Corry Heus, coördinator werkgroep Excursies
Trudy Eerkens en Violet Middelman.

Algemene informatie

zaterdag 15 mei 2021 - 08:00